Wijkcontactwerk is bezoekwerk. Je komt als medeparochiaan iemand bezoeken, wat op de duur uit kan groeien tot goede contacten over wat iemand zoal bezighoudt; je kunt in gesprek raken over gebeurtenissen in het dagelijks leven en misschien ook over meer levensbeschouwelijke zaken.

De parochie is verdeeld in 17 'grotere' wijken. Deze grotere wijken kennen 'wijkhoofden'. De grote wijken zijn weer onderverdeeld in 80 kleine wijken van ca 20 adressen (soms wat meer). In elk van deze wijken functioneert een wijkcontactmedewerker.

Wijkcontactmedewerkers proberen de band tussen parochianen, die bij elkaar in de buurt wonen, te versterken. Zo wordt een netwerk van relaties tussen parochianen gevormd: de parochie is immers meer dan een verzameling afzonderlijke gelovigen!

Als geloofsgenoten heb je elkaar nodig, in goede en in kwade dagen, in deze tijd misschien wel meer dan ooit. Daarom wordt er in de parochie heel veel waarde gehecht aan deze vorm van gemeenschapsopbouw.

De wijkcontactmedewerkers bezoeken dus een aantal vaste adressen. Zo zijn zij een onmisbare schakel bij de actie Kerkbalans en de Vastenactie. Ze kunnen bij u langskomen voor een felicitatie naar aanleiding van een doop, eerste communie, vormsel of huwelijk. Ze leven mee bij langdurige ziekte of overlijden. Ze verwelkomen nieuwe parochianen. Met Kerstmis bezorgen zij namens de parochie de kerstwens. Met Pasen brengen zij, ook namens de parochie, de 'paasgroet' aan mensen die door ziekte of andere redenen aan huis gebonden zijn.

Ze bezoeken ouderen en zieken die dat op prijs stellen. Ook met wensen, vragen en opmerkingen over de gang van zaken in de parochie kan men bij hen terecht.

Stuurgroep wijkcontactwerk

Deze stuurgroep coördineert het werk van de wijkcontactmedewerkers en probeert de activiteiten op elkaar af te stemmen. Daartoe organiseert zij ongeveer 2 keer per jaar een bijeenkomst voor alle wijkcontactpersonen. Tevens is zij de verbinding van het wijkcontactwerk met de parochievergadering. Via de parochieadministratie wordt aan de stuurgroep doorgegeven of er nieuwkomers of zieken zijn, welke dopen of huwelijken zullen plaatsvinden, wie er Eerste H. Communie gaat doen en welke adreswijzigingen er zijn. Dit wordt dan weer aan de desbetreffende wijken gemeld.

Meer informatie bij de algemeen contactpersoon:
Mevr. M. Blümer e-mail: