RK Wageningen

Zondag, 1 augustus 2021

Pastoraatsgroep

e-mail:

Sinds begin 2006 is Wageningen opgenomen in een groep van elf samenwerkende parochies met als consequentie dat de pastores verder terugtreden en zich profileren op één specifieke taak. Om die reden wil het bisdom de betrokkenheid van de parochianen versterken om zo het pastorale evenwicht in de parochie te kunnen behouden. Om de gemeenschap pastoraal goed te laten functioneren als een levend samenhangend geheel is het nodig om een centraal orgaan te hebben, waar alle communicatielijnen uitkomen.

Dit centrale orgaan is de pastoraatsgroep geworden! Het is het pastorale oog, oor, neus en mond van de parochie; het signaleert, geeft door, en gaat wijs om met vragen, wensen en problemen. Samenvattend: de pastoraatsgroep wordt het gezicht van de parochie - aanspreekpunt voor alle pastorale zaken binnen de rooms-katholieke gemeenschap van Wageningen.

Heel belangrijk is de coördinatie van de pastorale activiteiten en werkzaamheden. Hiervoor is de pastoraatsgroep bezig een netwerk te creëren van contacten met de verschillende groepen binnen de parochie. Wederzijdse communicatie met het secretariaat en de parochievergadering speelt hierbij een essentiële rol. Elk lid neemt een specifieke taak voor zijn rekening in dit netwerk. Naast het praktische werk van uitvoering geven van de dagelijkse pastorale zorg willen de leden van de pastoraatsgroep continu aandacht besteden voor bezinning, verdieping en vorming.

Hebt u vragen of suggesties, twijfel niet om contact op te nemen met een van de onderstaande personen!

Voorzitter

Liesbeth van der Werf


Jeugdpastoraat

Nicole van Rijn
International Catholic Comunity (ICC)

Monica Hoek - Akanyinte

 

Lid

Yvonne Lamers


 

Profiel Sacramenten

Annie Keukens

 

   

 

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.