RK Wageningen

Zondag, 21 juli 2019

Vieringen / Celebrations

Catechese voor kinderen door pastoor Henri ten Have

Willen je kinderen meer weten over het geloof? Of misschien hebben je kinderen al regelmatig vragen over het geloof? Op woensdagmiddag  12 december van 14.30 tot 15.30 uur is er in de pastorie in Renkum weer een kindermiddag. Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen die hun Eerste Communie hebben gedaan zijn van harte welkom. Pastoor Henri ten Have vertelt een Bijbelverhaal en laat de kinderen hier even bij stilstaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Vieringen door de week / Celebrations during the week

- Dinsdag / Tuesday 19:00 EN
- Woensdag / Wednesday 9:00 NL
- Donderdag / Thursday 18:30 NL
- Vrijdag / Friday 8:30 NL 3de vrijdag in de maand om 10:00 bij Rumah Kita
- Vrijdag / Friday 12:00 - 12:20 Coventry gebed / Coventry Prayer 

Zondag 30 juni / Sunday June 30th 2019

Dertiende zondag door het jaar / Thirteenth Sunday of Ordinary Time

10.30 uur Geen viering in Wageningen, Titusviering in Veenendaal
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie, Internationaal)

Zaterdag 29 juni / Saturday June 29th 2019

Heilige Petrus en Paulus

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Maandag 24 juni / Monday June 24th 2019

Heilige Johannes de Doper

19.00 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Zondag 23 juni / Sunday June 23rd 2019

Sacramentsdag / Corpus Christi

10.00 uur Kees Vlaming [Priester van Mill H ill] (Eucharistie)
12.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie, Internationaal)

Zaterdag 22 juni / Saturday June 22nd 2019

18.30 uur Henri ten Have [pastoor] (Eucharistie)

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.