RK Wageningen

Dinsdag, 11 mei 2021

Nieuws

Vierde Themabijeenkomst over parochievernieuwing

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?  

Op donderdag 1 oktober vindt de vierde Themabijeenkomst plaats in het kader van parochievernieuwing. Eerdere bijeenkomsten hebben online plaatsgevonden, maar gezien het mogelijk is om samen te komen, zal deze bijeenkomst plaatsvinden in de grote hal van de Gedachteniskerk in Rhenen. 

Mirjam Spruit en Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit zullen aanwezig zijn en ook het pastoraal team is erbij. 

Lees meer...  

Verhalen over Franciscus van Assisi op muziek

Zondag 4 oktober in Wageningen, Johannes de Doperkerk 16.30 uur:
Uitvoering ‘Verhalen over Franciscus van Assisi op muziek’
Vele verhalen over Franciscus zijn ons overgeleverd. Zijn vogelpreek is misschien wel het bekendst. Een aantal van deze verhalen is gebundeld in De Fioretti, een serie bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi. Een eeuw na zijn dood schreef een anoniem gebleven broeder ze op.
Frans Moussault, musicus, en broeder Rob Hoogenboom, franciscaan, brengen verhalen uit De Fioretti: over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed.

Lees meer...  

In 2020 geen parochiedag locatie Wageningen

Als gevolg van de onzekerheden rondom het Corornavirus en de beperkende maatregelen die rondom vieringen getroffen moeten worden, heeft de locatieraad Wageningen met pijn in het hart besloten om dit jaar geen parochiedag locatie Wageningen te organiseren. We hopen om in 2021 weer deze dag met jullie te kunnen vieren.

Aanmelden voor vieringen

Voor het aanmelden voor de vieringen in Wageningen, kunt u hier terecht. Hier laat u uw naam en emailadres achter. Heeft u geen mogelijkheid om uzelf online aan te melden, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 19:00 en 21:00 uur bellen naar het nummer van ons secretariaat: 0317-747111. U wordt op de genoemde tijden automatisch doorgeschakeld naar de beheerder van het aanmeldsysteem.
Wij verzoeken u bij het aanmelden rekening te houden met elkaar, door zich wekelijks allereerst bij een enkele viering in te schrijven. Zo hopen we dat er voldoende kans is voor iedereen om een viering mee te maken.

Lees meer...  

Alle vieringen live te kijken

De vieringen in de Goede Week (donderdag, vrijdag zaterdag en zondag) zullen rechtstreeks, live, worden uitgezonden via de facebookpagina van de kerk. Ook na de Goede Week zullen de vieringen tijdens de coronacrisis live worden uitgezonden vanuit de Johannes de Doperkerk. Het is niet nodig om facebook te hebben om dit te kunnen volgen. Gewoon klikken op de link is voldoende.

Lees meer...  

Liturgievieringen en andere bijeenkomsten afgelast.

Tot nu toe geldt: Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, zijn tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken blijven wel open voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Lees meer...  

Emeritus-pastoor Hans van de Schepop overleden

Via het bisdom bereikte ons het bericht dat emeritus-pastoor Hans van de Schepop op de leeftijd van 82 jaar na periode van ziekte is overleden. Hij was van 1973 tot 1981 pastor van de parochie Verrijzenis des Heren te Wageningen, en heeft in 1981 ook  gewerkt in de parochie St. Johannes de Doper Geboorte te Wageningen in de periode dat daar tijdelijk geen pastoor was. Wij danken God voor het goede dat hij betekend heeft voor de parochianen in Wageningen en zullen hem in de Eucharistievieringen die hem zo dierbaar waren gedenken. (Voor het overlijdensbericht van het bisdom, klik hier. )
 
Pastoor Henri ten Have

Zondag Laetare, verheug u (40-dagen tijd 2020)

Weest verheugd! Is het niet vreemd dat midden in de vastentijd een oproep klinkt om ons te verheugen? Ja, zelfs om te jubelen en te juichen? Dat staat toch haaks op het lijden in deze wereld? Ja, dat klopt. En dat is heel goed. Want mens te zijn op aarde betekent niet weg lopen voor het lijden. Niet onze ogen sluiten voor wat mensen elkaar aandoen. Niet ontkennen dat ook wij zelf het lijden in deze wereld veroorzaken. Maar dat is wat anders dan wegzakken in de uitzichtloosheid van het lijden of verlamd raken door machteloosheid. Deze zondag herinnert ons eraan dat het lijden niet eindeloos en evenmin het enige is in deze wereld en dat het onze levensopdracht is door alles heen de vreugde te zoeken in de schoonheid en de troost van wat goed en waar is.
 
Jeannette den Ouden 
 
(voorganger van de Arboretumkerk - geloof ik)

Pastorale boodschap zondag 22 maart 2020

Wageningen, 20 maart 2020


Beste parochianen van de parochie zalige Titus Brandsma,
Voor ieder van ons is deze corona-epidemie ingrijpend. Daarom stuur ik een brief aan al onze ingeschreven parochianen. Met deze brief wil ik u graag bemoedigen in deze bijzondere situatie. Ik doe dit namens ons pastoraal team, ons parochiebestuur en het parochiële corona-crisisteam.
Gedurende de coronacrisis zal de website van onze parochie het belangrijkste communicatie-middel zijn. Op deze site (www.ztitusbrandsmaparochie.nl) zal steeds het meest actuele parochienieuws komen te staan. We vragen u om deze site regelmatig te raadplegen en de informatie met elkaar te delen. We hopen dat u, als u de website niet kunt bekijken, hierbij hulp kunt krijgen van anderen.

Lees meer...  

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees meer...  

Pastoraal woord Henri ten Have

naar aanleiding van  het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus

Beste parochianen,

of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”?  Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas  in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren.  Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Lees meer...  

Geen eucharistievieringen in de weekenden

De komende drie weekenden (14&15, 21&22 , 28 & 29 maart) zullen er in alle kerken van onze parochie en elders in Nederland geen openbare vieringen worden gehouden vanwege het corona-virus. Wij betreuren dit zeer, maar samen met de Nederlandse bisschoppen hopen wij met deze maatregelen bij de dragen aan de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. We hopen gefilmde H. Missen te kunnen publiceren op de website van onze parochie. Deze kerken zijn, voor zover mogelijk, open voor privé-gebed en voor het aansteken van een kaars. Houd daarbij enige afstand van elkaar uit voorzorg voor elkaars gezondheid. Veel sterkte en geestkracht gewenst, in gebed verbonden

Pastoor Henri ten Have

Kunstexpositie 40-dagentijd

In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd.  Deze expositie is bedoeld voor alle parochianen van de TitusBrandsmaparochie, voor andere belangstellenden en iedereen die zomaar wil binnenlopen.

Mede parochiaan Marijke Alkema uit Renkum  is uitgenodigd om te exposeren met haar iconen.

Lees meer...  

Kindercatechese in Wageningen!

Op woensdagmiddag 12 februari is er weer een uurtje kindercatechese waarbij pastoor Henri ten Have de kinderen vertelt over het (katholieke) geloof. Deze middag zal plaatvinden op de locatie in Wageningen, Bergstraat 17.

De middag start om van 14.30 uur. Kinderen die dit seizoen hun eerste heilige communie gaan doen of dit al eerder hebben gedaan, zijn van harte welkom. Ook kinderen uit andere locaties zijn uitgenodigd (ouders die erbij willen blijven, zijn welkom). Om je aan te melden kun je mailen naar Daniëlle via . Aanmelden is niet verplicht, maar wij houden je op de hoogte als er wijzigingen zijn.

Overweging pater Vergeer 27 oktober 2019

We kunnen het zo goed voorstellen: die farizeeër staat daar voorin te pochen… en die tollenaar die op z’n borst klopt. We herkennen mensen die hun neus in de lucht steken en zichzelf verheffen en anderen minachten: ‘Ik, ik, ik ben:  LEES VERDER

Informatie avond eerste Heilige Communie

Als je in groep 4 zit van de basisschool mag je je eerste Heilige Communie doen.

Dat betekent dat je voor de eerste keer, net als grote mensen in de kerk, mee mag delen en eten van het brood van Jezus.

Dat is heel bijzonder.

Daarom is het die dag ook groot feest in de kerk. Speciaal voor al de kinderen die hun eerste Heilige Communie doen.

Lees meer...  

Vormseltraject 2019/2020

Beste Allemaal, 

In 2020 is er weer de mogelijkheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen.

Misschien denk je; vormsel, wat is dat eigenlijk? Is dat wel iets voor mij? Daar moet ik eerst wat meer over te weten komen. Daarom bieden wij jullie, samen met je ouders, de mogelijkheid om de informatieavond te bezoeken. Daar maak je kennis met ons en leggen we uit wat het vormsel inhoudt en wat we daar allemaal voor gaan doen.

Lees meer...  

Franciscan call 4 peace

Op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur werden over de hele wereld in kerken, kapellen, scholen en moskeeën de klokken geluid als teken van vrede. In kerken werd daarna de Lofzang of de Allerhoogste God gebeden, in moskeeën bidt men de 99 Schone namen van Allah. Deze actie is geïnspireerd op de ontmoeting van Franciscus en de sultan 800 jaar geleden.

Lees meer...  

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.