RK Wageningen

Zondag, 1 augustus 2021

Nieuws

Montmatre aan de Rijn op 21 augustus

Op zaterdag 21 augustus kun je in Wageningen weer Parijse sferen opsnuiven. Na het succes van vorige zomer wordt tussen 11-16 uur Montmartre aan de Rijn georganiseerd op het plein voor de Bergstraatkerk en op het 5 Mei plein. Ervaar deze belevenis op de gezellige kleinschalige markt met daarbij live muziek, poëzie, sneltekenaars en kunst, en natuurlijk met vertier voor de kinderen en jongeren. Op vakantie in het buitenland is het bezichtigen van een kerk heel gebruikelijk. Ook dat kan nu hier in ons eigen ‘Montmartre’: Enthousiaste kerkleden verzorgen een rondleiding door hun geliefde Bergstraatkerk.

                                                                  

                                                impressie Montmartre 2020

Lees meer...  

Themabijeenkomsten over parochievernieuwing

Parochievernieuwing.

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?

Themabijeenkomsten vinden online plaats in het kader van parochievernieuwing. Wilt u deze bijeenkomsten nog eens bekijken dat kan via de volgende link: Parochievernieuwing/bijeenkomsten

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via

 

Parochiedag 2021

We hopen op 12 september 2021 weer een parochiedag te kunnen houden, met een gezamenlijke mis met de ICC en na afloop een picknick op het kerkplein. Voor het geval de situatie rond corona dit niet toestaat, werken we aan een alternatief plan. Er wordt in ieder geval iets gedaan op 12 september. Noteer de datum vast in uw agenda!

Vieringen live te kijken

De viering op zondag wordt rechtstreeks, live, uitgezonden vanuit de Johannes de Doperkerk via de facebookpagina van de kerk. Het is niet nodig om facebook te hebben om dit te kunnen volgen. Gewoon klikken op de link is voldoende.

Achteraf zijn de vieringen nog te bekijken op https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees meer...  

Pastoraal woord Henri ten Have

naar aanleiding van  het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus

Beste parochianen,

of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”?  Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas  in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren.  Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Lees meer...  

Kindercatehese

In deze tijden van corona zijn er voor de kinderen filmpjes over verschillende onderwerpen.

Klik op de link en je kunt de filmpjes bekijken.

Kinder Catachese TV

What is ICC?

Meer weten over onze International Catholic Community, Klik HIER!

Want to know more about the International Catholic Community, click HEHERERE

Voedselbank

In deze tijden van Corona besteden wij extra aandacht aan de Voedselbank. In het portaal bij de Verrijzeniszaal staan kratten klaar waarin u uw levensmiddelen kunt neerleggen. Er is vooral behoefte aan:

Lees meer...  

Gezamenlijk Vorrmseltraject Zalige Titus Brandsma Parochie 2018-2019

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Lees meer...  

In en om de St. Johannes de Doper

Hierbij enkele berichten over onderhoudswerkzaamheden van onze kerk.

Ruim 70 jaar geleden werd door beschietingen vanaf Grebbeberg de muren getroffen door granaatinslagen. Hierdoor werden stukken steen van de muren vernield. Na jaren van verwering, vocht en kou ontstonden in het voegwerk onkruid en kleine plantjes waardoor het voegwerk en stenen los liet. De buitenmuren aan de westzijde van de kerk (de kant van de binnenstad) zijn gerestaureerd door de monumentenwacht.
Ook het grote roos venster,...

Lees meer...  

Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt

Mensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak geven mensen de moed op tijdens hun zoektocht naar passende hulp van de diverse voorzieningen.

Lees meer...  

Stel een kamer ter beschikking

Het asielbeleid van de Nederlandse overheid is niet sluitend. Dit betekent dat er altijd mensen zullen zijn die geen gebruik kunnen maken van de door de overheid georganiseerde opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wel de uitkomst van hun bezwaarprocedure of hoger beroep in Nederland mogen afwachten, maar in de tussentijd geen recht hebben op opvang.

Lees meer...  

Confessions

Confessions

Monday 22nd of Dec there will be a celebration of penance at 7.00 pm in Dutch Language in the RC.Church of Wageningen, Bergstraat 17. After this celebration (from about 7.45 pm) there is opportunity for confession, until about 8.30. pm

Tuesday the 23d of Dec there will be as usual at 7.00 a holy Mass in English in Wageningen. Before the mass from 6.15 until  7.00  pm and after the mass from about  7.40 until about 8.15 pm.  there will be opportunity for confession.

Fr. Henri ten Have 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.