RK Wageningen

Vrijdag, 10 april 2020

Nieuws

Emeritus-pastoor Hans van de Schepop overleden

Via het bisdom bereikte ons het bericht dat emeritus-pastoor Hans van de Schepop op de leeftijd van 82 jaar na periode van ziekte is overleden. Hij was van 1973 tot 1981 pastor van de parochie Verrijzenis des Heren te Wageningen, en heeft in 1981 ook  gewerkt in de parochie St. Johannes de Doper Geboorte te Wageningen in de periode dat daar tijdelijk geen pastoor was. Wij danken God voor het goede dat hij betekend heeft voor de parochianen in Wageningen en zullen hem in de Eucharistievieringen die hem zo dierbaar waren gedenken. (Voor het overlijdensbericht van het bisdom, klik hier. )
 
Pastoor Henri ten Have

Zondag Laetare, verheug u (40-dagen tijd 2020)

Weest verheugd! Is het niet vreemd dat midden in de vastentijd een oproep klinkt om ons te verheugen? Ja, zelfs om te jubelen en te juichen? Dat staat toch haaks op het lijden in deze wereld? Ja, dat klopt. En dat is heel goed. Want mens te zijn op aarde betekent niet weg lopen voor het lijden. Niet onze ogen sluiten voor wat mensen elkaar aandoen. Niet ontkennen dat ook wij zelf het lijden in deze wereld veroorzaken. Maar dat is wat anders dan wegzakken in de uitzichtloosheid van het lijden of verlamd raken door machteloosheid. Deze zondag herinnert ons eraan dat het lijden niet eindeloos en evenmin het enige is in deze wereld en dat het onze levensopdracht is door alles heen de vreugde te zoeken in de schoonheid en de troost van wat goed en waar is.
 
Jeannette den Ouden 
 
(voorganger van de Arboretumkerk - geloof ik)

Pastorale boodschap zondag 22 maart 2020

Wageningen, 20 maart 2020


Beste parochianen van de parochie zalige Titus Brandsma,
Voor ieder van ons is deze corona-epidemie ingrijpend. Daarom stuur ik een brief aan al onze ingeschreven parochianen. Met deze brief wil ik u graag bemoedigen in deze bijzondere situatie. Ik doe dit namens ons pastoraal team, ons parochiebestuur en het parochiële corona-crisisteam.
Gedurende de coronacrisis zal de website van onze parochie het belangrijkste communicatie-middel zijn. Op deze site (www.ztitusbrandsmaparochie.nl) zal steeds het meest actuele parochienieuws komen te staan. We vragen u om deze site regelmatig te raadplegen en de informatie met elkaar te delen. We hopen dat u, als u de website niet kunt bekijken, hierbij hulp kunt krijgen van anderen.

Lees meer...  

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees meer...  

Pastoraal woord Henri ten Have

naar aanleiding van  het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus

Beste parochianen,

of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”?  Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas  in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren.  Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Lees meer...  

Geen eucharistievieringen in de weekenden

De komende drie weekenden (14&15, 21&22 , 28 & 29 maart) zullen er in alle kerken van onze parochie en elders in Nederland geen openbare vieringen worden gehouden vanwege het corona-virus. Wij betreuren dit zeer, maar samen met de Nederlandse bisschoppen hopen wij met deze maatregelen bij de dragen aan de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. We hopen gefilmde H. Missen te kunnen publiceren op de website van onze parochie. Deze kerken zijn, voor zover mogelijk, open voor privé-gebed en voor het aansteken van een kaars. Houd daarbij enige afstand van elkaar uit voorzorg voor elkaars gezondheid. Veel sterkte en geestkracht gewenst, in gebed verbonden

Pastoor Henri ten Have

Kunstexpositie 40-dagentijd

In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd.  Deze expositie is bedoeld voor alle parochianen van de TitusBrandsmaparochie, voor andere belangstellenden en iedereen die zomaar wil binnenlopen.

Mede parochiaan Marijke Alkema uit Renkum  is uitgenodigd om te exposeren met haar iconen.

Lees meer...  

Kindercatechese in Wageningen!

Op woensdagmiddag 12 februari is er weer een uurtje kindercatechese waarbij pastoor Henri ten Have de kinderen vertelt over het (katholieke) geloof. Deze middag zal plaatvinden op de locatie in Wageningen, Bergstraat 17.

De middag start om van 14.30 uur. Kinderen die dit seizoen hun eerste heilige communie gaan doen of dit al eerder hebben gedaan, zijn van harte welkom. Ook kinderen uit andere locaties zijn uitgenodigd (ouders die erbij willen blijven, zijn welkom). Om je aan te melden kun je mailen naar Daniëlle via . Aanmelden is niet verplicht, maar wij houden je op de hoogte als er wijzigingen zijn.

Overweging pater Vergeer 27 oktober 2019

We kunnen het zo goed voorstellen: die farizeeër staat daar voorin te pochen… en die tollenaar die op z’n borst klopt. We herkennen mensen die hun neus in de lucht steken en zichzelf verheffen en anderen minachten: ‘Ik, ik, ik ben:  LEES VERDER

Informatie avond eerste Heilige Communie

Als je in groep 4 zit van de basisschool mag je je eerste Heilige Communie doen.

Dat betekent dat je voor de eerste keer, net als grote mensen in de kerk, mee mag delen en eten van het brood van Jezus.

Dat is heel bijzonder.

Daarom is het die dag ook groot feest in de kerk. Speciaal voor al de kinderen die hun eerste Heilige Communie doen.

Lees meer...  

Vormseltraject 2019/2020

Beste Allemaal, 

In 2020 is er weer de mogelijkheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen.

Misschien denk je; vormsel, wat is dat eigenlijk? Is dat wel iets voor mij? Daar moet ik eerst wat meer over te weten komen. Daarom bieden wij jullie, samen met je ouders, de mogelijkheid om de informatieavond te bezoeken. Daar maak je kennis met ons en leggen we uit wat het vormsel inhoudt en wat we daar allemaal voor gaan doen.

Lees meer...  

Franciscan call 4 peace

Op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur werden over de hele wereld in kerken, kapellen, scholen en moskeeën de klokken geluid als teken van vrede. In kerken werd daarna de Lofzang of de Allerhoogste God gebeden, in moskeeën bidt men de 99 Schone namen van Allah. Deze actie is geïnspireerd op de ontmoeting van Franciscus en de sultan 800 jaar geleden.

Lees meer...  

Ons zesde jaar gezinszondagen en nog veel meer!

Beste katholieke gezinnen,

De rustige zomertijd is voorbij, alle activiteiten zijn weer opgestart en de gezinsagenda's zijn al aardig gevuld. Vergeten jullie niet ook tijd voor bezinning in te roosteren? Daarvoor hopen we jullie allemaal binnenkort weer in onze kerk te ontmoeten !  

Lees meer...  

Oud-kapelaan J. Leemereise overleden

Utrecht, 9 september 2019


Aan de priesters, diakens en pastoraal
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

 

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 6 september 2019 te Wijhe in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer


Johannes Henrikus Gerhardus Leemereise
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Lees meer...  

Overlijden van Hans Koenen s.j.

Op zondagavond 8 september is Hans Koenen in vrede gestorven. Enkele familieleden en medepaters waren bij hem. We vertrouwen dat zijn leven onder ons voltooid is, dat zijn wijsheid en ruimhartigheid in geloven en visie op het leven velen zal vergezellen en dat hij opgenomen zal in zijn in de liefde en vrede van de ENE, de bron van leven over alle grenzen heen.

Op vrijdag 13 september zal de eucharistie bij zijn uitvaart gehouden worden om 11.00 uur in de Sacramentskerk aan de Heyendaalseweg in Nijmegen.

Misdienaars op stap naar Oudenbosch

Misdienaars op stap naar Oudenbosch

Zondag 30 juni gingen we met 18 misdienaars op pad. Van de jongeren met meer dan 10 jaar ervaring tot de nieuwste misdienaars, net klaar met hun cursus, bijna iedereen was mee. Ons busje bracht ons op ontdekking naar de kathedraal van Oudenbosch.

Deze kerk is een replica van de Sint Pieter uit Rome maar dan op een (veel) kleinere schaal. De basiliek van Oudenbosch past maar liefst 16 keer in de Sint Pieter van Rome! Toch is de basiliek in Oudenbosch met een lengte van 80 meter, breedte van 55 meter en de koepel van 63 meter hoog een erg indrukwekkend gebouwd. Tijdens de rondleiding hoorden we dat ten tijde van het bouwen van de basiliek er in Oudenbosch maar 3500 mensen woonden en de bakstenen door kinderen met kruiwagens in de haven moesten worden opgehaald!

Lees meer...  

Samenzangmiddag 22 juni – Niet zonder jou erbij!

Al te vaak hebben we bij de zondag ochtend vieringen staan “Samenzang”. Door velen worden deze vieringen als een beetje kaal ervaren. Waarom durven we als gemeenschap niet voluit te zingen? Zijn de liederen onbekend of te saai, is er te weinig variatie? Daar willen we verandering in brengen. Maar NIET ZONDER JOU ERBIJ!

Lees meer...  

Parochiële jongerendag op 26 mei

Op zondag 26 mei worden alle jongeren van onze Titus Brandsmaparochie (vanaf 12 jaar) uitgenodigd op de tweede Parochiële Jongerendag! We beginnen om 12.30 uur in de Johannes de Doperkerk (Bergstraat 17, Wageningen) met een internationale, tweetalige eucharistieviering. Daarbij zal het jongerenkoor JKA zingen. Uiteraard zijn ook ouders, familie en belangstellenden van harte welkom bij deze viering. Voor de jongeren is er na de mis een divers middagprogramma met drie rondes die elk bestaan uit drie workshops waaruit je kunt kiezen. De workshops duren drie kwartier.

Lees meer...  

Bezoek van Estse christenen aan de Wageningse kerken

Donderdag 11 maart kwam hij aan bij Ons Huis, de bus met 32 Esten, na een lange reis van drie dagen. Ze waren een beetje vroeg, er moest nog veel worden klaargezet, maar dat maakte niet uit. Ze gingen rustig naar de wc, keken eens rond en de twee kinderen die mee waren, sprongen naar hartenlust op de trampoline, terwijl een groepje Wageningers van verschillende kerken alles klaarzetten. Na maanden van overleg en weken van voorbereiding was het moment daar: Wageningse en Estse christenen van verschillende kerken ontmoetten elkaar.

Lees meer...  

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.