Aan het prachtige afscheid dat jullie, beste parochianen, mij hebben gegeven, denk ik terug met heel veel dankbaarheid en warme gevoelens. De grote opkomst bij de eucharistieviering en de receptie, de mooie zang, de vriendelijke woorden, gesproken en geschreven in brieven en op kaartjes, de talloze cadeaus en attenties, en vooral de genegenheid en de liefde die daaruit spraken hebben mij diep ontroerd.

Maandag 20 februari is Caroline Weijers te gast in Titus Leerhuis. Vier jaar lang was Caroline Weijers ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel. Na haar persoonlijke afscheidsaudiëntie bij paus Franciscus is ze weer even (?) terug in Nederland. Het is de kleinste diplomatieke post die Nederland heeft, bestaande uit de ambassadeur zelf en een deeltijd secretaresse. Maar het is ‘een heel bijzondere post, waar een heleboel gebeurt. Ik vergelijk het soms met de Verenigde Naties vanwege de veelheid aan thematieken’, zegt de scheidende ambassadeur bij de Heilige Stoel glimlachend, maar overtuigd.

Afgelopen week verscheen de film "Hier ben ik" over het leven van drie priesters in het Aartsbisdom Utrecht. Zij vertellen hierin over hun roeping en wat het betekent om in deze tijd priester te zijn. En hoe zij hierin hun geluk vinden. In de film kunt u ook alvast kennis maken met onze nieuwe pastoor Mauricio Meneses!

De moeite waard!

https://www.youtube.com/watch?v=RNmxljvLOl8&authuser=0

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer een diocesane bedevaart naar Lourdes.

Bij de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel, waaronder 50 parochianen uit onze eigen parochie H. Titus Brandsma. Extra bijzonder was dat negen leden en de dirigent van het jongerenkoor JKA meegingen.

Op 1 februari kent de Wageningse katholieke geloofsgemeenschap een nieuwe pastor als opvolger van de naar Apeldoorn vertrokken Henri ten Have. Het is Jesús Mauricio Meneses. Hij spreekt inmiddels uitstekend Nederlands: “Het blijkt voor Nederland een lange naam te zijn, maar in Colombia gebruikt men de achternaam van zowel de vader als van de moeder. Men kan mij gerust aanspreken als pastor Mauricio.

Mauricio Meneses Santiago werd 38 jaar geleden geboren in Colombia. Hij is reeds 5 jaar priester in ons bisdom en thans werkzaam als parochievicaris van de samenwerkende parochies H.H. Martha en Maria te Baarn en de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort en omgeving. Het pastorale team en het parochiebestuur hebben op 8 december kennis gemaakt met pastoor Mauricio en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking.

In een volle Johannes de Doperkerk in Wageningen heeft pastoor Henri ten Have zondag 8 januari in een mooie en ontroerende viering afscheid genomen van zijn parochie Heilige Titus Brandsma. Stoelen moesten worden bijgeplaatst om alle 700 aanwezige parochianen een zitplaats te geven.

Op maandag 30 januari 2023 is er weer gestart met de Alpha cursussen in onze parochie.

Twee in het Nederlands en een in het Engels. Bij Alpha ga je met elkaar in gesprek over de zin van het leven en het christelijke geloof. De gespreksavonden zijn wekelijks of 2-wekelijks, met een kort weekend ergens middenin. Het is voor jong en oud, parochiaan of niet-parochiaan, gelovige of niet-gelovige.

Met ingang van heden is per decreet de naam van onze parochie gewijzigd naar "parochie Heilige Titus Brandsma". Omdat het een hele klus is om op al onze websites en uitingen naar "buiten" toe de naam te wijzigen (denk bijvoorbeeld alleen al aan briefpapier e.d.) kan het even duren voordat de oude naam overal is 'losgeweekt'.

Een spreekwoord dat nog steeds opgaat, maar niet helemaal voor ons parochiecentrum. Op dit moment zijn er te weinig handen voor het schoonmaken dat om de week op de maandagochtend gebeurt. Daarom zoekt Miny Blumer naarstig naar versterking. Zij is de coördinator van de schoonmaakploeg bestaande nu nog uit drie mensen, en binnenkort maar uit twee! Dan is het werk niet meer te doen! Wil je eigenlijk ook wel helpen, maar weet je niet of het iets voor jou is, aarzel dan niet en neem toch contact op met Miny. Want hoe meer mensen, hoe makkelijker en gezelliger. Misschien dat dan ook geldt: Gezelligheid maakt korte mijlen. Telefoon Miny: 0317-410584, e-mail:

 

 

Door pastoor Henri ten Have

Requiem Aeternam zingt het koor aan het begin van deze viering, als John naar voren wordt gebracht, op de plaats waar hij zoveel gelopen en gedaan heeft en waar we hem heel erg gaan missen.

Requiem Aeternam, woorden uit de vertrouwde Latijnse mis, waar John zo van hield.

Requiem aeternam dona eis Domine, wat betekent: Geef hun de eeuwige rust.

Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen

De Parochie Zalige Titus Brandsma is per 1 september 2022 op zoek naar een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor Laudate Dominum. Het koor heeft Latijnse missen (Haydn tot heden) en motetten als repertoire.

Parochievernieuwing.

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?

Themabijeenkomsten vinden online plaats in het kader van parochievernieuwing. Wilt u deze bijeenkomsten nog eens bekijken dat kan via de volgende link: Parochievernieuwing/bijeenkomsten

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via

 

In deze tijden van corona zijn er voor de kinderen filmpjes over verschillende onderwerpen.

Klik op de link en je kunt de filmpjes bekijken.

Kinder Catachese TV

Meer weten over onze International Catholic Community, Klik HIER!

Want to know more about the International Catholic Community, click HEHERERE

In deze tijden van Corona besteden wij extra aandacht aan de Voedselbank. In het portaal bij de Verrijzeniszaal staan kratten klaar waarin u uw levensmiddelen kunt neerleggen. Er is vooral behoefte aan:

Hierbij enkele berichten over onderhoudswerkzaamheden van onze kerk.

Ruim 70 jaar geleden werd door beschietingen vanaf Grebbeberg de muren getroffen door granaatinslagen. Hierdoor werden stukken steen van de muren vernield. Na jaren van verwering, vocht en kou ontstonden in het voegwerk onkruid en kleine plantjes waardoor het voegwerk en stenen los liet. De buitenmuren aan de westzijde van de kerk (de kant van de binnenstad) zijn gerestaureerd door de monumentenwacht.
Ook het grote roos venster,...

Mensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak geven mensen de moed op tijdens hun zoektocht naar passende hulp van de diverse voorzieningen.

Het asielbeleid van de Nederlandse overheid is niet sluitend. Dit betekent dat er altijd mensen zullen zijn die geen gebruik kunnen maken van de door de overheid georganiseerde opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wel de uitkomst van hun bezwaarprocedure of hoger beroep in Nederland mogen afwachten, maar in de tussentijd geen recht hebben op opvang.

Confessions

Monday 22nd of Dec there will be a celebration of penance at 7.00 pm in Dutch Language in the RC.Church of Wageningen, Bergstraat 17. After this celebration (from about 7.45 pm) there is opportunity for confession, until about 8.30. pm

Tuesday the 23d of Dec there will be as usual at 7.00 a holy Mass in English in Wageningen. Before the mass from 6.15 until  7.00  pm and after the mass from about  7.40 until about 8.15 pm.  there will be opportunity for confession.

Fr. Henri ten Have 

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICClogo

Meest recente uitgave TitusBreed

RK Wageningen, Bergstaat 17, 6701 AB Wageningen, tel: 0317-747111, mail:
Copyright © 2023 Heilige Titus Brandsma parochie, Locatie RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.

Terug naar boven