RK Wageningen

Nieuws

Briljante spreker Peter Nissen, vijfvoudig hoogleraar, komt spreken in Wageningen over Titus Brandsma

Op maandagavond 23 mei komt briljante spreker Peter Nissen, vijfvoudig hoogleraar, in Wageningen vertellen over Titus Brandsma. Peter Nissen is hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is regelmatig te zien op televisie als commentator op zaken die met de Katholieke Kerk te maken hebben. Peter Nissen heeft een mooie lezing gemaakt over Titus Brandsma.Deze uitnodiging is voor alle inwoners van Wageningen e.o..

Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee, om 20.00 uur begint de lezing in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Op 15 mei wordt Titus Brandsma heilig verklaard in Rome.  Een aantal van onze parochianen zullen erbij zijn in Rome. Door de heiligverklaring wordt deze Nederlander ten voorbeeld gesteld aan/voor 1,3 miljard katholieken en anderen wereldwijd. Titus Brandsma was rector magnificus en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer...  

Parochiebedevaart Lourdes geannuleerd en verplaatst naar september

In tegenstelling tot het bericht wat verschijnt in de editie Pasen van Titus Breed het volgende:

Wegens een te weinig aantal deelnemers voor onze reis naar Lourdes van mei 2022 is de organisatie ‘Christoffel Reizen’ helaas genoodzaakt om deze reis te annuleren en te verplaatsen naar 19 tot en met 25 september 2022. Een bijzonder moeilijke keuze, maar helaas is dit, met name in financiële zin, onoverkomelijk.

Lees meer...  

Homilie uitvaart John Albers, 11 maart 2022.

Door pastoor Henri ten Have

Requiem Aeternam zingt het koor aan het begin van deze viering, als John naar voren wordt gebracht, op de plaats waar hij zoveel gelopen en gedaan heeft en waar we hem heel erg gaan missen.

Requiem Aeternam, woorden uit de vertrouwde Latijnse mis, waar John zo van hield.

Requiem aeternam dona eis Domine, wat betekent: Geef hun de eeuwige rust.

Lees meer...  

In memoriam John Albers. (Geschreven en uitgesproken door Peter Abspoel)

Ik ben vast niet de enige die nauwelijks kan geloven dat ik John nooit meer deze kerk zal zien binnenstappen. He owned the place. Niet op een bezitterige of bazige manier. Absoluut niet. Hij gedroeg zich tegenover iedereen als een uiterst hoffelijke gastheer. Hij kweet zich van talloze taken met een monterheid die je de indruk gaf dat niets hem moeite kostte, en dat niets hem te veel was. Het was misschien vanwege zijn klaarblijkelijke liefde voor deze kerk dat je het gevoel kreeg dat die hem een beetje toebehoorde.

Lees meer...  

Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen

Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen

De Parochie Zalige Titus Brandsma is per 1 september 2022 op zoek naar een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor Laudate Dominum. Het koor heeft Latijnse missen (Haydn tot heden) en motetten als repertoire.

Lees meer...  

Nieuwe vormsel voorbereiding van start op 13 februari

Nieuwe vormsel voorbereiding van start op 13 februari

Zoals al is vermeld in het parochieblad TitusBreed, willen we de vormselvoorbereiding het komende jaar op een nieuwe manier uitvoeren. Graag zouden we het hele gezin erbij willen betrekken. We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en om de zondagse viering een onderdeel te laten zijn van de vorming. Daarom zullen de vormselvoorbereidingsbijeenkomsten beginnen met een eucharistieviering op zondag die speciaal op jongeren en nieuwkomers is afgestemd, een zogenaamde “Open Deur Mis”. Geleidelijk aan zullen de vormelingen daarin een actieve rol krijgen.
Voor de jongere kinderen (van groep 3 t/m 8 van de basisschool) is er tijdens de viering een kinderwoorddienst.
 

Lees meer...  

Pauselijke onderscheiding voor John Albers

Zondag 21 november tijdens de viering van 09.30 uur heeft Pastoor Henri ten Have de pauselijke onderscheiding Bene Merenti uitgereikt aan een zeer verraste John Albers voor al zijn vrijwillige werkzaamheden o.a. de kosterij, koorzanger, bestuurlijke functies etc. In het bijzijn van Marianne en zijn kinderen en kleinkinderen werden hem de bijbehorendeversierselen opgespeld door Henri. Ook de bijbehorende oorkonde werd hem overhandigd.
              

Marianne zijn steun en toeverlaat kreeg een prachtige bos bloemen overhandigd namens de locatieraad door de voorzitter Hadewijch Klaassen.

Lees meer...  

Kardinaal Eijk wijdt Erik Rozeman tot diaken

De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft op 13 november in de St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het Hoogfeest van St. Willibrord (7 november) was in de Nederlandse Kerkprovincie de Nationale Roepingenweek gestart. Deze diakenwijding vormde in het Aartsbisdom Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van deze bijzondere week.
            

Lees meer...  

Bijzondere eucharistie, groot huldebetoon bij zilveren priesterjubileum Henri ten Have

“Bondgenoot van het verlangen van God en de mensen”

Bijzondere eucharistie, groot huldebetoon bij zilveren priesterjubileum Henri ten Have
           

In de kerk van Wageningen weerklonken de woorden van emeritus-hoogleraar praktische theologie Jozef Wissink: “Als de Heer roept, gehoorzaam ik. Dat is de taak van heel de kerk, van ieder van ons. Henri, ik ga je vandaag niet heilig verklaren. Er zijn mensen die niet direct voor jou vallen, en er zijn fans. Maar ik weet zeker dat als in een mens iets van verlangen naar heil en zegen wakker is geworden, dan gá je ervoor.” Professor Wissink hield zondag 24 oktober de overweging in de viering van Wereld missiedag en het 25-jarig priesterfeest van pastoor Henri ten Have.

Lees meer...  

Alphacursussen en Titusgroepen

                     

Na de zomer zijn we enthousiast van start gegaan met de online Alpha cursussen. Eerst begon de Engelstalige met 20 deelnemers uit onze parochie en een paar weken later de Nederlandstalige met 5 deelnemers.

Lees meer...  

Communieproject

EERSTE COMMUNIE

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind.  Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het lichaam van Christus ontvangen. Dit wordt feestelijk gevierd in onze parochie.

Lees meer...  

Terugblik Parochiedag 12 september 2021

Parochie dag 12 september is bescheiden gevierd – nieuwe poging in juni met St. Jansdag

De Parochie dag is zondag 12 september gevierd in twee vieringen. Pastoor Henri ten Have ging voor in deze vieringen. Het markeert de opening van een nieuw seizoen voor de onze Parochie. En wordt er welkom geheten aan nieuwe parochianen en belangstellenden. Het waren druk bezochte vieringen. Na afloop was het nog gezellig napraten onder het genot van koffie en thee. Vele parochianen hadden aan de oproep gehoor gegeven om zelf iets te bakken en mee te nemen het was allemaal even heerlijk.

Lees meer...  

Themabijeenkomsten over parochievernieuwing

Parochievernieuwing.

Wat belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?

Themabijeenkomsten vinden online plaats in het kader van parochievernieuwing. Wilt u deze bijeenkomsten nog eens bekijken dat kan via de volgende link: Parochievernieuwing/bijeenkomsten

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar de werkgroep Themabijeenkomsten/Parochievernieuwing via

 

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,

aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees meer...  

Pastoraal woord Henri ten Have

naar aanleiding van  het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus

Beste parochianen,

of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”?  Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas  in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren.  Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

Lees meer...  

Kindercatehese

In deze tijden van corona zijn er voor de kinderen filmpjes over verschillende onderwerpen.

Klik op de link en je kunt de filmpjes bekijken.

Kinder Catachese TV

What is ICC?

Meer weten over onze International Catholic Community, Klik HIER!

Want to know more about the International Catholic Community, click HEHERERE

Voedselbank

In deze tijden van Corona besteden wij extra aandacht aan de Voedselbank. In het portaal bij de Verrijzeniszaal staan kratten klaar waarin u uw levensmiddelen kunt neerleggen. Er is vooral behoefte aan:

Lees meer...  

Gezamenlijk Vorrmseltraject Zalige Titus Brandsma Parochie 2018-2019

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Lees meer...  

In en om de St. Johannes de Doper

Hierbij enkele berichten over onderhoudswerkzaamheden van onze kerk.

Ruim 70 jaar geleden werd door beschietingen vanaf Grebbeberg de muren getroffen door granaatinslagen. Hierdoor werden stukken steen van de muren vernield. Na jaren van verwering, vocht en kou ontstonden in het voegwerk onkruid en kleine plantjes waardoor het voegwerk en stenen los liet. De buitenmuren aan de westzijde van de kerk (de kant van de binnenstad) zijn gerestaureerd door de monumentenwacht.
Ook het grote roos venster,...

Lees meer...  

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.