Het secretariaat wordt bemand door 5 enthousiaste dames (gastvrouwen).
U kunt er terecht voor vragen, een praatje en of een kopje koffie.

Ook voor het doorgeven GEBEDSINTENTIES EN MEDEDELINGEN
Deze kunnen worden doorgegeven aan ons lokale secretariaat of via:
Deadline: vrijdag 10.00 uur
Wilt u bij uw gebedsintentie vermelden voor wie deze bedoeld is en om welke mis/viering het gaat?
Financiële bijdrage is welkom op NL72 RABO 0156 2767 20, t.n.v. Parochie Z. Titus Brandsma

Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bergstraat 17
Wageningen
Tel: 0317 747111

Voor het in/uitschrijven als parochiaan of wijzigingen van inschrijving doorgeven,
dit kan via