De Latijnse naam Custos = bewaker en wordt in de Katholieke Encycolopedie omschreven als kerkbewaarder, belast met de dagelijkse zorg voor de kerk en de kerkelijke eredienst.

Voltijdse, betaalde en goed opgeleide kosters met een lange diensttijd zijn een zeldzaamheid geworden. Tegenwoordig gebeurt het kosterswerk op basis van vrijwilligheid, deeltijds en met een grote inzet en plichtsbesef. Zo ook in onze geloofsgemeenschap.

De kosterij bestaat uit 5 personen, Hans van Haarlem, Rien Nederveen, Berend Kruit, Przemek Teodorowicz en Frank Blaauw.

Zij zorgen voor veel wat rond de vieringen in onze kerk van belang is; het openen en sluiten van de kerk. Het gereed maken en klaarzetten van alle benodigdheden voor de vieringen en het schoonhouden van de kerk.

Berend Kruit is de contactpersoon voor de kosterij, hij zorgt tevens voor de in goede staat houden van paramenten en altaar kleden, de opleiding en begeleiding van misdienaars en acolieten en de inkoop van alle kerk benodigdheden.

  

 berend klein

Berend Kruit

Tel: 06 51520816   

    Nederveen  

Rien Nederveen

        

 

10 x 15

Hans van Haarlem

 NL Paspoort px4kxsxw

Przemek Teodorowicz

 

IMG 20210822 133828828

Frank Blaauw