RK Wageningen

Kosters

De Latijnse naam Custos = bewaker en wordt in de Katholieke Encycolopedie omschreven als kerkbewaarder, belast met de dagelijkse zorg voor de kerk en de kerkelijke eredienst.

Voltijdse, betaalde en goed opgeleide kosters met een lange diensttijd zijn een zeldzaamheid geworden. Tegenwoordig gebeurt het kosterswerk op basis van vrijwilligheid, deeltijds en met een grote inzet en plichtsbesef. Zo ook in onze geloofsgemeenschap.

De kosterij bestaat uit 5 personen. John Albers, Hans van Haarlem, Rien Nederveen, Berend Kruit en Frank Blaauw.

Zij zorgen voor veel wat rond de vieringen in onze kerk van belang is; het openen en sluiten van de kerk. Het gereed maken en klaarzetten van alle benodigdheden voor de vieringen en het schoonhouden van de kerk.

Berend Kruit is de contactpersoon voor de kosterij, hij zorgt tevens voor de in goede staat houden van paramenten en altaar kleden, de opleiding en begeleiding van misdienaars en acolieten en de inkoop van alle kerk benodigdheden.

Berend Kruit

Tel: 06 51520816

John Albers

Hans van Haarlem

Frank Blaauw

Rien Nederveen

Przemek Teodorowicz

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.