Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, zich thuis voelt in onze kerk. De vieringen in onze kerk zijn meestal gericht op volwassenen. Bij de kinderwoorddienst willen we kinderen een eigen plek bieden om op hun niveau met het Woord bezig te zijn. We proberen hierbij een vorm te vinden, waarmee wij het samen vieren en de sfeer binnen onze geloofsgemeenschap kunnen overdragen. Een vorm waarbij kinderen plezier beleven aan het naar de kerk gaan en zich thuis gaan voelen.

Wat doen we tijdens de kinderwoorddienst?

  • Na de opening in de kerk gaan de kinderen met de aanwezige begeleider naar de Verrijzeniszaal.
  • We stellen onszelf allemaal aan elkaar voor en steken de paaskaars aan.
  • We lezen een Bijbelverhaal. Deze tekst sluit over het algemeen aan bij de tekst die de volwassenen in de kerk te horen krijgen.
  • Verder geven we een praktische invulling aan de kinderwoorddienst. Dit kan van alles zijn, zoals vertellen, ervaringen uitwisselen, bidden, zingen, tekenen, knutselen, enzovoort.
  • Na de voorbeden komen we weer terug in de kerk.

Wanneer is er kinderwoorddienst?
Er is elke zondag kinderwoorddienst. Behalve in de zomervakantie, de zondag na kerst en tijdens Titusvieringen die niet in Wageningen plaatsvinden. Er is tevens kinderwoorddienst op Eerste Kerstdag, ook wanneer deze niet op een zondag valt.

Voor wie is de kinderwoorddienst?
Kinderen vanaf circa 4 jaar zijn van harte welkom.

Begeleider worden?
Komt uw kind graag naar de kinderwoorddienst? Lijkt het u leuk om deze zelf een keer te organiseren? Loop gerust een keer mee met onze ervaren vrijwilligers. De huidige groep bestaat uit acht enthousiaste begeleiders. Extra hulp kunnen we altijd gebruiken. We verwelkomen dan ook graag nieuwe mensen bij de groep.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de kinderwoorddienst? Of wilt u vrijwilliger worden? Neemt u dan contact op met Els Biesta - Peters via .