RK Wageningen

Bezinning

Fundamenten van de katholieke leer: Zijn die dogma's echt onveranderlijk vastgelegd?

            CRITICUS: De leer van de kerk is veel te dogmatisch en te onwrikbaar voor de moderne mens, die alles zelf wil bepalen en aannemelijk maken. We hebben minder vertrouwen in oude tradities; onze moderne filosofen, theologen en psychologen zoeken alternatieve bronnen om de waarheid te vinden. Bovendien wie gelooft nog dat de paus onfeilbaar is, en dat de  Katholieke godsdienst de enige is die de waarheid bezit?  Godsdienst is een privé zaak en hoeft geen  betekenis  te hebben in de maatschappij.

Lees meer...  

30ste zondag door het jaar C 2019

30ste zondag in het jaar C,

Jezus Sirach 35, 15B-17 en 20-22a
2de brief van de apostel Paulus aan Timotheüs 4 en 6-8 en 16-18
Lucas 18, 9-14

Lees meer...  

18de zondag door het jaar B

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B  

Exodus  16:02-15
Johannes 6:24-35

  Wageningen 2015  

[De komende drie weken lezen we tijdens de zondagse liturgie uit de lange rede van Jezus over het hemelse brood. Dit hoofdstuk bestaat uit een aantal gesprekken die Jezus voert met verschillende groepen mensen. Hij praat allereerst met degenen die de wonderbare brooddeling hebben meegemaakt, dan met mensen die vijandig tegenover hem staan (in dit evangelie soms Joden of Judeeërs genoemd) vervolgens met zijn leerlingen en tenslotte met de Twaalf.]

Lees meer...  

15de zondag door het jaar B

Amos  7:12-15
Marcus 6:7-13 

Wageningen 2015 

Toen Marcus zijn evangelie begon te schrijven, moet hij gedacht hebben: kleren maken de man. Want iedere figuur die een min of meer belangrijke functie in zijn verhaal inneemt, wordt door de evangelist zorgvuldig in de kleren gestoken, kleding, die hen passen. De kleren onderstrepen de rol, die Marcus hem in het verhaal toebedeelt.

Lees meer...  

13de zondag door het jaar B

Wijsheid 1:13-15+-2:23-24
Marcus 5:21-43

Wageningen 2015 

Het evangelie van vandaag is genomen uit het vijfde hoofdstuk van Marcus, dat een zeer indrukwekkend narratief bevat. Het verhaal beschrijft namelijk het hoogtepunt van Jezus optreden in Galilea. Drie menselijke figuren zijn daarbij de tegenspelers van Jezus. Te weten: een man, een vrouw en een kind.

Lees meer...  

5de zondag van pasen B

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN B

Johannes 15:18 

Wageningen 2015

Het evangelie van deze zondag heeft ons iets heel speciaals te bieden. Het gaat over iets, dat je bij mijn weten, in geen enkele andere godsdienst tegenkomt. Zelfs de drie andere evangeliën stellen het niet zo uitdrukkelijk aan de orde als de evangelist Johannes. 

Lees meer...  

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.