RK Wageningen

Ziekenzalving

Ziekenzalving en handoplegging

Als iemand ziek is en de H. Communie, de handoplegging der zieken of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, kan men zich wenden tot een van de pastores. Wacht met dit vragen niet te lang. Het is goed om tijd te hebben voor nadere kennismaking en begeleiding en samen tot goede afspraken te komen. De ziekencommunie kan meegenomen worden door een huisgenoot of iemand uit de wijk, die samen met u bidt. Op Witte Donderdag is er in verzorgingshuis Torckdael en in het najaar in verzorgingshuis de Nudehof een gemeenschappelijke ziekenzalving, waaraan bewoners en andere parochianen kunnen deelnemen. In Renkum vindt jaarlijks iedere laatste dinsdag in mei de ziekenbedevaart plaats.

Contactpersoon: parochiesecretariaat
E-mail:
Telefoon: 0317 - 747111

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.