EigenWijs is een vrolijk kinderkoor, dat sinds 8 jaar onder begeleiding van dirigente Gertie Savelkoul en Pianiste Wendy Beukema de gezinsvieringen in Bennekom opluistert. Nu zijn wij dus een officieel parochieel koor geworden. Dit betekent o.a. dat het heel fijn zou zijn, als ons koor uitgebreid zou kunnen worden met kinderen uit de hele Titus Brandsmaparochie. We repeteren elke vrijdag tussen de middag in de St. Alexanderschool te Bennekom, waar we om 12 uur samen een boterham eten en daarna tot 13.15 uur repeteren. Alle kinderen van 8 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Kinderen vanaf groep 4 (of groep 3 als ze al een beetje kunnen lezen) die zingen leuk vinden, zijn van harte welkom om mee te doen!

Dit kinderkoor heeft van oorsprong z’n thuisbasis in Ede, maar zal straks ook elders in onze parochie de gezinsvieringen muzikaal gaan verzorgen. De dirigent is Simon de Jong. Het kinderkoor repeteert iedere vrijdag van 18.30 - 19.30 uur in de St. Antoniuskerk te Ede. Net als kinderkoor ‘EigenWijs’ zal ook kinderkoor ‘Sing to God’ één keer per 6 à 8 weken zingen bij een gezinsviering in één van onze kerken. Het is natuurlijk prima als kinderen in één van beide kinderkoren eerst een paar keer komen meezingen om te kijken of ze het leuk vinden. Hopelijk zien we binnenkort veel nieuwe kinderen in onze beide kinderkoren, en kunnen we nog meer mooie liedjes met heel veel kinderen gaan zingen!

Al 45 jaar bestaat het jongerenkoor van de St. Antonius van Paduakerk in Ede. Ook voor ons bracht de fusie tot Katholiek Ede en, nog sterker het nieuwe koorbeleid, veel veranderingen met zich mee. We worden een nieuw bovenlokaal koor voor de hele Titus Brandsmaparochie. En dat betekent dat dingen anders worden, ze zijn niet meer zoals je ze gewend was. Maar wij willen ons als jongeren voornamelijk op de positieve kanten richten en optimistisch de toekomst in kijken.

Helaas zijn jongeren in onze kerken nog altijd een (te) kleine groep. Het geloof leeft niet in onze leeftijdscategorie, de liturgie schrikt af, uitslapen is belangrijker op zondagmorgen, je kunt eindeloos met elkaar speculeren over wat hier de reden van is. Wij proberen met dit Jongerenkoor ook de jongeren een plek te geven in onze parochie. Tijdens de vieringen door deze te ondersteunen met onze muziek; bewerkingen van popnummers, swing of gospel, en mooie ballads. Wij streven er altijd naar om de viering te ondersteunen met muziek die past bij de thema’s en de sfeer van de viering en tegelijkertijd een jong publiek aanspreekt. Daarnaast willen we ook een groep zijn waar alle jongeren zich thuis kunnen voelen en doen we veel leuke dingen samen. We gaan ieder jaar naar het nationale jongerenkorenfestival in Rijsbergen, ook gaan we op kamp en ondernemen we met elkaar veel leuke dingen. Onze dirigent is Simon de Jong.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je in het nieuwe jongerenkoor meezingen? Iedereen tussen de 13 en 30 jaar oud is van harte welkom. We repeteren iedere vrijdag van 20.00 uur - 22.15 uur in de St. Antoniuskerk te Ede (Stationsweg 112).

Over Kleurrijk:
Koor Kleurrijk bestaat uit een groep van circa 25 enthousiaste vrijwilligers uit de parochie. Het parochiële koor wordt geleid door Ria Aukes en zingt meerstemmige moderne kerkliederen in Nederlands en soms in het Engels. U heeft ons vast wel eens gehoord. We worden ondersteund door een combo van piano, dwarsfluit, gitaar. Hoewel dit koor is opgericht als jongerenkoor in de jaren ’70, zijn de meeste koorleden deze doelgroep inmiddels ontstegen: de leeftijd van de koorleden varieert nu van 13 tot 70 jaar!

De Salvatorkerk in Veenendaal is onze thuisbasis, waar we elke woensdagavond repeteren tussen 20.00 uur en 21.30. Na afloop komen we bij elkaar in onze ‘kelder’, het oude kolenhok van de kerk, waar we de avond gezellig afsluiten. We luisteren gemiddeld een keer per drie weken een zondagsviering op. Dit doen we niet alleen in Veenendaal, maar als parochiekoor zijn we ook regelmatig te gast bij de andere locaties van de Titus Brandsmaparochie. Naast de vieringen door het jaar, pakken we tijdens de Kerst- en Paasvieringen extra uit. Een enkele keer mogen we een huwelijksviering opluisteren.

Nieuwe leden en contact:
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, zowel zangers als muzikanten..Je hoeft geen perfecte zangstem te hebben, maar plezier in het zingen is wel een must. We kunnen ook muzikale ondersteuning goed gebruiken. We zijn nog op zoek naar een drummer en een bassist. Ben je geïnteresseerd? Kom gerust eens vrijblijvend langs op woensdagavond of tijdens een zondagsviering, of stuur een mailtje naar .

Feniks is de naam van het nieuw opgerichte Nederlandstalig Gemengd Koor!

Mijn naam is Rineke Hoens en ik zal leiding gaan geven aan het Nederlandstalig gemengd koor van onze parochie. Dat vind ik een heel mooie uitdaging, dus ik ga deze graag aan. Ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben op dit moment de dirigent van het gemengd koor in Bennekom. Daarnaast heb ik enkele jaren ook het kinderkoor in Ede geleid, maar mijn hart blijkt toch meer te liggen bij zingen met volwassenen en met name bij meerstemmig zingen. Naast deze koren leid ik nog twee niet-kerkelijke vrouwenkoren in Bennekom en Wageningen.

Feniks zal repeteren op de dinsdagavonden van 20.00 uur - 22.00 uur in de kerk in Bennekom (Heelsumseweg 1). Dat is een mooi centraal gelegen locatie, die goed bereikbaar is voor iedereen en goede parkeergelegenheid biedt. Dick van der Meer zal onze vaste organist zijn. Het koor wordt samengesteld uit mensen die zin hebben om mee te zingen in een nieuw koor. Een koor dat niet ontstaan is uit één van de bestaande koren, maar start met belangstellenden die willen zingen. Of ze nu al eerder gezongen hebben in een van de vele koren die onze parochie rijk is of niet. Iedereen is welkom! Kom gerust eens langs op de eerste repetitie op 20 januari of een van de volgende repetities. Ook als we met een kleine groep starten, zullen we er zeker iets moois van kunnen maken. Wat gaan we zingen? We gaan rustig aan een nieuw repertoire bouwen. Dat betekent dat we in het begin ook eenstemmige liederen en acclamaties zullen zingen, maar geleidelijk aan steeds meer meerstemmig zullen zingen. Natuurlijk beginnen we op de eerste repetitie al met de bouw van ons repertoire. Ik zal zorgen voor een verscheidenheid aan liederen om mee te beginnen, maar de inbreng van de koorleden is zeer welkom. Het liefst zou ik weten welke liederen buiten Bennekom favoriet zijn, dus hierbij doe ik juist ook een oproep aan alle parochieleden om hun favoriete lied onder de aandacht te brengen. De bedoeling is immers dat het een koor is dat in elke kerk van de Titus Brandsmaparochie graag gezien en gehoord wordt!

In onze Titus Brandsmaparochie is er veel kennis en ervaring op het terrein van de meerstemmige Latijnse zang. En al die kunde komt nu samen in het nieuwe parochiële meerstemmige Latijnse koor met de toepasselijke naam ‘Laudate Dominum’, wat ‘Looft de Heer’ betekent. Een mooiere betekenis van een naam in een roerige periode kunnen we ons nauwelijks voorstellen.

Om praktische redenen en vanwege de grootte van dit koor (nu al meer dan 45 zangers en zangeressen!) zullen er twee dirigenten bij dit koor betrokken zijn. De eerste dirigent is Ronald de Haan en de tweede dirigent is Simon de Jong. De organist is Regina de Bakker.

Laudate Dominum repeteert iedere woensdagavond vanaf 20.00 tot 22:00 uur met halverwege een pauze in de kerk van Wageningen (Bergstraat 17). Ook worden vieringen op andere locaties verzorgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Giesen email:

Dit Schola is het Gregoriaans Koor van onze parochie. Zo’n 15 heren zingen reeds in dit koor maar uiteraard kunnen zangers, die graag Gregoriaans willen zingen, zich altijd aansluiten. De repetities van het Schola Cantorum Gregoriana zijn op dinsdagavond om 20.00 uur in de kerk van Rhenen (Herenstraat 84). De dirigent is Ronald de Haan en tijdens de vieringen is Jan van Laar de organist.

Bij rouw- en trouwvieringen zorgt het parochieel gelegenheidskoor voor de muzikale begeleiding bij vieringen.