In onze Titus Brandsmaparochie is er veel kennis en ervaring op het terrein van de meerstemmige Latijnse zang. En al die kunde komt nu samen in het nieuwe parochiële meerstemmige Latijnse koor met de toepasselijke naam ‘Laudate Dominum’, wat ‘Looft de Heer’ betekent. Een mooiere betekenis van een naam in een roerige periode kunnen we ons nauwelijks voorstellen.

Om praktische redenen en vanwege de grootte van dit koor (nu al meer dan 45 zangers en zangeressen!) zullen er twee dirigenten bij dit koor betrokken zijn. De eerste dirigent is Ronald de Haan en de tweede dirigent is Simon de Jong. De organist is Anette Veldkamp.

Laudate Dominum repeteert iedere woensdagavond vanaf 20.00 tot 22:00 uur met halverwege een pauze in de kerk van Wageningen (Bergstraat 17). Ook worden vieringen op andere locaties verzorgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Giesen email: