Dit kinderkoor heeft van oorsprong z’n thuisbasis in Ede, maar zal straks ook elders in onze parochie de gezinsvieringen muzikaal gaan verzorgen. De dirigent is Simon de Jong. Het kinderkoor repeteert iedere vrijdag van 18.30 - 19.30 uur in de St. Antoniuskerk te Ede. Net als kinderkoor ‘EigenWijs’ zal ook kinderkoor ‘Sing to God’ één keer per 6 à 8 weken zingen bij een gezinsviering in één van onze kerken. Het is natuurlijk prima als kinderen in één van beide kinderkoren eerst een paar keer komen meezingen om te kijken of ze het leuk vinden. Hopelijk zien we binnenkort veel nieuwe kinderen in onze beide kinderkoren, en kunnen we nog meer mooie liedjes met heel veel kinderen gaan zingen!