Wie plannen heeft om te trouwen in de kerk kan het beste tijdig contact opnemen met een van de pastores om datum en tijdstip van de huwelijksviering vast te stellen. In het voorjaar is er een drietal bijeenkomsten van bruidsparen, die zich voorbereiden op het huwelijk. Daarna volgt samen met de pastor de persoonlijke voorbereiding op de huwelijksviering.

Contactpersoon: parochiesecretariaat
E-mail:
Telefoon: 0317 - 747111 elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur