Er zijn vele mogelijkheden waarop de geloofsgemeenschap de betekenis en viering van haar gelovig bestaan in een liturgie gestalte wil geven.

In de liturgie gebeurt wat wij eigenlijk zijn: een gemeenschap van mensen die geloven in leven en heil, in het voetspoor van Jezus Christus. Dat moet steeds worden gezegd en gevierd. De werkgroep bestudeert nauwgezet de Schriftteksten en het ritueel van een viering. 'De diepere grond is: de opdracht en verantwoordelijkheid die aan iedere gelovige zijn gegeven door de doop en de zalving van het vormsel.... Belangrijk is dat de werkgroep zich hiervoor gaat voorbereiden en mogelijkheden krijgt voor begeleiding en toerusting. De vorming zal niet alleen een 'technische' mogen zijn, gericht op het goed lezen e.d. maar vooral gericht zijn op de geestelijke voorbereiding en inhoudelijke verdieping die voor elke viering verondersteld wordt'. Aldus Joh. Kard. Willebrands. 'Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel' (I Petr. 2,5).

Contactpersoon: secretariaat
E-mail:
Telefoon: 0317-747111