RK Wageningen

Donderdag, 17 oktober 2019

Lectorengroep

In de vieringen hebben lectoren een belangrijke functie. Deze taak bestaat al eeuwenlang in de RK kerk, en sluit aan bij de traditie binnen de Joodse gemeenschap. De lector vertegenwoordigt de kerkgangers en neemt namens hen actief deel aan de viering. De belangrijkste taak van de lector is het voorlezen van de Schriftlezing, de voorbede en het uitreiken van de communie. In onze parochie zijn 15 lectoren.

Contactpersoon: dhr. W. Hendrickx
Adres: Abraham Kuyperstraat 53

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.