Feniks is de naam van het nieuw opgerichte Nederlandstalig Gemengd Koor!

Mijn naam is Rineke Hoens en ik zal leiding gaan geven aan het Nederlandstalig gemengd koor van onze parochie. Dat vind ik een heel mooie uitdaging, dus ik ga deze graag aan. Ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben op dit moment de dirigent van het gemengd koor in Bennekom. Daarnaast heb ik enkele jaren ook het kinderkoor in Ede geleid, maar mijn hart blijkt toch meer te liggen bij zingen met volwassenen en met name bij meerstemmig zingen. Naast deze koren leid ik nog twee niet-kerkelijke vrouwenkoren in Bennekom en Wageningen.

Feniks zal repeteren op de dinsdagavonden van 20.00 uur - 22.00 uur in de kerk in Bennekom (Heelsumseweg 1). Dat is een mooi centraal gelegen locatie, die goed bereikbaar is voor iedereen en goede parkeergelegenheid biedt. Dick van der Meer zal onze vaste organist zijn. Het koor wordt samengesteld uit mensen die zin hebben om mee te zingen in een nieuw koor. Een koor dat niet ontstaan is uit één van de bestaande koren, maar start met belangstellenden die willen zingen. Of ze nu al eerder gezongen hebben in een van de vele koren die onze parochie rijk is of niet. Iedereen is welkom! Kom gerust eens langs op de eerste repetitie op 20 januari of een van de volgende repetities. Ook als we met een kleine groep starten, zullen we er zeker iets moois van kunnen maken. Wat gaan we zingen? We gaan rustig aan een nieuw repertoire bouwen. Dat betekent dat we in het begin ook eenstemmige liederen en acclamaties zullen zingen, maar geleidelijk aan steeds meer meerstemmig zullen zingen. Natuurlijk beginnen we op de eerste repetitie al met de bouw van ons repertoire. Ik zal zorgen voor een verscheidenheid aan liederen om mee te beginnen, maar de inbreng van de koorleden is zeer welkom. Het liefst zou ik weten welke liederen buiten Bennekom favoriet zijn, dus hierbij doe ik juist ook een oproep aan alle parochieleden om hun favoriete lied onder de aandacht te brengen. De bedoeling is immers dat het een koor is dat in elke kerk van de Titus Brandsmaparochie graag gezien en gehoord wordt!