RK Wageningen

Donderdag, 17 oktober 2019

Kosters

De Latijnse naam Custos = bewaker en wordt in de Katholieke Encycolopedie omschreven als kerkbewaarder, belast met de dagelijkse zorg voor de kerk en de kerkelijke eredienst.

Voltijdse, betaalde en goed opgeleide kosters met een lange diensttijd zijn een zeldzaamheid geworden. Tegenwoordig gebeurt het kosterswerk op basis van vrijwilligheid, deeltijds en met een grote inzet en plichtsbesef. Zo ook in onze geloofsgemeenschap.

De kosterij bestaat uit 4 personen. John Albers, Hans van Haarlem, Henk van de Kolk en Berend Kruit.

Zij zorgen voor veel wat rond de vieringen in onze kerk van belang is; het openen en sluiten van de kerk. Het gereed maken en klaarzetten van alle benodigdheden voor de vieringen en het schoonhouden van de kerk.

John Albers is de contactpersoon voor de kosterij, hij zorgt tevens voor de in goede staat houden van paramenten en altaar kleden, de opleiding en begeleiding van misdienaars en acolieten en de inkoop van alle kerk benodigdheden.

 

Coordinator

John Albers

0618531336

 

 

Hans van Haarlem

0317422063

 

 

 

Henk van de Kolk

0615691350

 

 

 

Berend Kruit

0651520816

 

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.