Door Susan Gabriëls

Op 23 juni 2024 vieren we een heel speciale parochiedag. We vieren namelijk niet alleen St Jan’s dag, maar ook het feit dat 100 jaar geleden de eerste steen is gelegd voor de bouw van onze Johannes de Doperkerk. De kerk zit dan ook goed vol, en er wordt enthousiast meegezongen met zowel het Nederlands- als het Engels-talig koor.

Het evangelie gaat over de storm op het meer. De leerlingen maken Jezus wakker en vragen hem om hulp. Pastoor Mauricio vertelt tijdens de preek over de vele stormen die we allemaal meemaken. Oorlogen, klimaat-veranderingen, AI versus ethiek, problematiek binnen- en buiten de kerk etc. En naast deze stormen die we gezamenlijk doorstaan, zijn er ook onze individuele stormen, verwachtingen m.b.t. carrière, school, gezondheid, ruzies etc. Ook onze kerk heeft in de afgelopen 100 jaar heel wat stormen doorstaan. Maar bij al deze stormen mogen we God roepen. Door Hem te roepen en ons geloof aan te wakkeren kunnen we elke storm weerstaan, want God zal de storm bedaren en ons altijd naar rustig vaarwater leiden. Zolang we Hem maar roepen en op hem vertrouwen! Na de preek zegent pastoor Mauricio de speciaal voor het 100 jaar bestaan gemaakte kaarsen en onthult de eerst gelegde steen. Er zullen komend jaar verschillende speciale jubileum activiteiten verzorgd worden. Na de mis is al gelijk een mooie start, want er is veel zonneschijn, we delen al het lekkers, voor de kinderen zijn er spelletjes Én dankzij pastoor Mauricio wordt er zelfs enthousiast gedanst en gezongen. Een mooie manier om samen kleine en grote stormen te doorstaan en God te roepen.