Doel van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede is deze thema's binnen onze geloofsgemeenschap onder de aandacht te brengen door middel van acties, collectes, themavieringen en publicaties in de Titus Breed. De belangrijkste activiteiten van de werkgroep zijn Vastenactie en de ondersteuning van een centrum voor ondervoede kinderen in Benin (zie parochieproject Benin).

Contactpersoon: Marja Ogink. e-mail: