RK Wageningen

Vluchtelingen

De Steungroep Vluchtelingenwerk is op dit terrein actief.

Doel: in samenwerking met de diaconieën van verschillende Wageningse kerken (Protestantse Gemeente Wageningen, Doopsgezinde Broederschap, Nederlandse Protestantenbond en Caritas van de Rooms Katholieke parochie) verleent de werkgroep financiële steun aan vluchtelingen en (ex-) asielzoekers.

Taak: aanvragen voor ondersteuning, aangereikt door de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland, worden beoordeeld. Bij goedkeuring worden de kosten door de deelnemende partijen via een verdeelsleutel gefinancierd.

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.