De Steungroep Vluchtelingenwerk is op dit terrein actief.

Doel: in samenwerking met de diaconieën van verschillende Wageningse kerken (Protestantse Gemeente Wageningen, Doopsgezinde Broederschap, Nederlandse Protestantenbond en Caritas van de Rooms Katholieke parochie) verleent de werkgroep financiële steun aan vluchtelingen en (ex-) asielzoekers.

Taak: aanvragen voor ondersteuning, aangereikt door de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland, worden beoordeeld. Bij goedkeuring worden de kosten door de deelnemende partijen via een verdeelsleutel gefinancierd.