Er zijn in onze parochie twee groepen van mensen die regelmatig mensen bezoeken: de bezoekgroep verpleeg-, zieken- en verzorgingshuizen en de pastorale bezoekgroep.
Eerstgenoemde groep heeft als taak het bezoeken van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, het met de bewoners vieren van de liturgie in deze huizen, alsmede het bezoeken van en de Communie brengen aan zieken in het ziekenhuis Gelderse Vallei.
Contactpersonen:

OPELLA WALRAVEN: Will Hermanussen
ORANJE NASSAU OORD: Fred Robbers
NUDEHOF: Joke Keukens
TORCKDAEL: Marianne Albers
PIETER PAUW:
RUMAH KITAH: Birgitte van Rens

Pastorale bezoekgroep

Enige jaren geleden is door de pastores een pastorale bezoekgroep gestart. De reden was dat een steeds groter aantal mensen een beroep doet op de pastores met een vraag om begeleiding. Daardoor is het voor de pastores bijna onmogelijk geworden iedereen de begeleiding te geven die zij/hij nodig heeft.
De leden van deze groep bezoeken regelmatig parochianen, die gedurende langere tijd begeleiding nodig hebben, omdat zij chronisch ziek zijn, rouwen om het verlies van een dierbare of langdurig in moeilijke omstandigheden verkeren. De groep wordt begeleid door pastor Henri ten Have.

Contactpersoon: Miny Blumer email: