Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. Met name in de periode dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd, wordt er binnen de kerken geld ingezameld, zodat mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een kans kan worden geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan.

In 2014 hebben we € 8000 ontvangen, waarmee we op zo'n 40 adressen wat blijdschap hebben kunnen brengen.

De werkgroep regelt de fondswerving, beoordeelt aanvragen voor steun uit het fonds of gaat actief op zoek naar mensen die er voor in aanmerking komen. Bijdragen zijn altijd welkom op IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.

Contactpersoon: Rein van Eck email: