De werkgroep Taizé organiseert de tweede en vierde maandag van de maand een gebedsviering. Dit gebeurt in de stijl van Taizé, een christelijk oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Veel jongeren bezoeken de gemeenschap voor een periode van ontmoeting en bezinning. Kenmerkend voor de Taizé-vieringen zijn het lange stiltemoment en de liederen die gezongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woorden uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen herhaald worden. Er is gebed in verschillende talen. De vieringen in Wageningen vinden plaats op de tweede maandag van de maand ‘s avonds om 20.00 uur in de Arboretumkerk aan de Arboretumlaan. Iedereen is welkom. Na afloop van de viering wordt er gezamenlijk koffie en thee gedronken.

Jaarlijks wordt er van 29 december tot en met 2 januari een jongerenontmoeting georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé in een grote stad ergens in Europa. Tienduizenden jongeren nemen deel aan deze samenkomsten. Ze worden ontvangen door parochies, gemeenten en families van de stad waar de ontmoeting plaatsvindt. Velen kunnen terecht bij gastgezinnen, waarmee ze eventueel samen nieuwjaar vieren. Vanuit Wageningen wordt er in de meeste jaren met een delegatie aan de ontmoeting deelgenomen002E

Meer informatie over de Taizé-vieringen in Wageningen is te vinden op de website van de Student Chaplaincy.

Contactpersonen: ds. Josine van der Horst, tel. 482663, e-mail:  / )