De werkgroep Gödöllő

onderhoudt sinds 1988 via uitwisselingen contacten met leden van de diverse kerken in het Hongaarse Gödöllő, partnergemeente van Wageningen. De werkgroep bestaat uit 9 leden uit verschillende kerken. Meestal gaat er in het voorjaar een Wageningse delegatie naar Hongarije en volgt in de herfst een bezoek van een Hongaarse delegatie aan Wageningen.

De delegaties bestaan niet uitsluitend uit werkgroepleden. Vaak gaan er ook andere belangstellenden mee. Bij ieder bezoek wordt een thema vastgesteld dat in het betreffende weekend wordt behandeld.  Bij de uitwisselingen is er ook ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld in de vorm van een bezoek aan een toeristisch interessante plaats. De werkgroep komt  – buiten de uitwisselingen om – een keer of 8 per jaar bij elkaar. Meestal gaat het dan om de voorbereiding van de bezoeken en de voorbespreking van het thema.

Contactpersoon: Mária Trinn, tel. 0653439773, e-mail: mariatrinn@hotmailcom