Deze vereniging stelt zich ten doel vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in gezin, kerk en samenleving.

De vereniging organiseert hiertoe thema-avonden, inhoudelijk verdeeld in: informatie en zelfontplooiing, creativiteit en ontspanning, excursies, een reisje, cursussen en een zomertennisgroep. Verder is er via ons 'wensenplan' ruimte voor allerlei incidentele initiatieven die door leden zelf georganiseerd worden. Onze bijeenkomsten worden tenzij anders vermeld gehouden in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat.

Het seizoen loopt van september t/m mei en in die periode komen we 1x per maand bij elkaar voor een informatieve, creatieve of ontspanningsavond. Tevens organiseren wij diverse excursies en een dagtocht.

De KVG-gids, het contactblad van de afdeling Wageningen, verschijnt 2x per jaar, met informatie over de komende activiteiten.

De contributie bedraagt € 35.00 per jaar.

Informatie; Mevr. Ineke Giesen, voorzitter
E-mail: