RKWageningen - Externe contacten

De Zonnebloem is een vereniging ten behoeve van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Zij stelt zich ten doel om contacten te bevorderen tussen gasten en vrijwilligers door onder andere het regelmatig bezoeken van gasten en het organiseren van vakantieweken en evenementen met een recreatief en ontspannend karakter (winkelochtend, boottocht).

Rond de Nationale Ziekendag (tweede zondag in september) worden activiteiten ontplooid, er vinden vormingscursussen plaats en er worden verschillende publicaties verspreid. Er zijn contacten met UVV, Rode Kruis, Stichting Welzijn ouderen, Stichting Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening en Caritas.

Contactpersoon: Mevr. L. Baart, Pomona 514, tel: 410310