RK Wageningen

Zonnebloem

RKWageningen - Externe contacten

De Zonnebloem is een vereniging ten behoeve van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Zij stelt zich ten doel om contacten te bevorderen tussen gasten en vrijwilligers door onder andere het regelmatig bezoeken van gasten en het organiseren van vakantieweken en evenementen met een recreatief en ontspannend karakter (winkelochtend, boottocht).

Rond de Nationale Ziekendag (tweede zondag in september) worden activiteiten ontplooid, er vinden vormingscursussen plaats en er worden verschillende publicaties verspreid. Er zijn contacten met UVV, Rode Kruis, Stichting Welzijn ouderen, Stichting Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening en Caritas.

Contactpersoon: Mevr. L. Baart, Pomona 514, tel: 410310

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.