Avond over geloofsopvoeding in de kerk, voor ouders en vrijwilligers en geïnteresseerden in het jeugdwerk.

In het afgelopen jaar heeft een groep vrijwilligers, die in de kerk bij jeugdwerk betrokken is, zich gebogen over de vraag: ”Hoe zou de kerk ouders kunnen helpen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen?”

We hebben de tijd genomen om na te denken waar geloofsopvoeding voor kinderen en tieners aan zou moeten voldoen en wat belangrijke elementen zijn om kinderen te helpen echt leerlingen van Jezus te worden. Dit hebben we gedaan aan de hand van onze eigen ervaringen met eerder georganiseerde activiteiten en aan de hand van literatuur over dit onderwerp.

Graag nodigen we ouders, vrijwilligers en geïnteresseerden in het kinder- en jongerenwerk in de parochie uit voor een avond waar we elkaars ervaringen en inzichten kunnen delen.  Hierna geven we graag het woord aan Harm Ruiter van Koemi (van de musicals “Emmaus” en “Wie is mijn naaste?”). Hij heeft heel veel ervaring op het gebied van geloofsopvoeding, en kan ons heel concreet vertellen welke programma’s en initiatieven er zijn. We hopen dat we met behulp van alle ideeën kunnen komen tot een nieuw initiatief voor kinderen en/of tieners en/of jongeren.

Bent u geïnteresseerd in geloofsopvoeding, dan nodigen we u van harte uit voor deze informatieavond!

De avond rondom geloofsopvoeding wordt gehouden op 13 maart, om 20.00 uur, in de pastorie van de OLV ten Hemelopneming kerk, Dorpsstraat 1 in Renkum.

Aanmelden kan bij Nicole van Rijn () of bij Annie Keukens, mondeling of via

Aanmelden is fijn, maar mocht u dat vergeten, dan bent u toch welkom!