Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. De hoop is dat dit ook werkelijk gaat gebeuren in onze parochie, in onze eigen levens.

Ter voorbereiding op, en gelegenheid van dit bijzondere feest, is er voor het Pinksterweekend een programma opgesteld, met naast de gebruikelijke eucharistievieringen tijden van gebed, lofprijzing met zang, en aanbidding van het Allerheiligste.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Je bent vrij om te kiezen wanneer je wilt komen en gaan. Misschien ben je nog nooit bij de aanbidding of een lofprijzing geweest. Dan is dit wellicht een mooie gelegenheid om er eens kennis mee te maken. Je hoeft niks speciaals te doen. Alleen aanwezig zijn, wat bidden, nadenken, en luisteren naar de muziek en het gezang. Een fijne manier om ruimte te maken voor de Heilige Geest!

Op zondag is er na afloop van de Heilige Mis, zoals elke zondag, gelegenheid voor informele ontmoeting, om ook elkaar tot vreugde en steun te zijn. Voor komende Pinksterzondag is er de intentie dat deze ontmoeting met elkaar nog uitgebreider en feestelijker zal zijn dan op een gewone zondag, met naast koffie en een koekje ook nog wat meer hapjes, broodjes, gebak e.d., en muziek. Iedereen is vrij om iets van huis mee te nemen en te delen (je bent dus ook welkom als je niets kan meenemen!). Er zal ook wat spelmateriaal zijn voor de kinderen.

Bij goed weer is het de bedoeling dat dit gebeuren op het kerkplein plaatsvindt.

Laten we er met elkaar echt een pinkstergetuigenis van te maken!

Het programma voor zaterdag en zondag is als volgt:

Zaterdag 27 mei:

 7.30 – 8.30 uur: Metten en Lauden
 8.30 – 18.30 uur: Tijd voor gebed, lofprijzing en Aanbidding
18.30 – 20.00 uur: Eucharistieviering, met aan het einde mogelijkheid van handoplegging door de priester


Zondag 28 mei:

00.00 – 7.30 uur: Tijd voor gebed, lofprijzing en Aanbidding
 7.30 – 8.30 uur: Metten en Lauden
 8.30 – 10.00 uur: Tijd voor gebed, lofprijzing en Aanbidding10.00 – 12.30 uur: Eucharistieviering met aan het einde mogelijkheid van handoplegging door de priester
12.30 – 15.00 uur: “Potluck” op het kerkplein (informele bijeenkomst; iedereen is vrij om eten mee te brengen en te delen)
13.00 – 22.00 uur: Tijd voor gebed, lofprijzing en Aanbidding

Maandag 28 mei

10.00 uur Eucharistieviering

Iedereen is van harte welkom!!