Zoals in alle steden met wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs is er ook in Wageningen pastoraat dat zich speciaal richt op studerenden, Aio's (assistenten in opleiding), Oio's (onderzoekers in opleiding) en afgestudeerde werkzoekenden. Bij 'In de wereld – SP 3 studentenpastoraat' zijn studentenpastores vanuit de Rooms Katholieke Kerk, de Gereformeerde en Nederlands Hervormde Kerk en de Doopsgezinde Kerk werkzaam. Vanuit het studentenpastoraat wordt er per trimester een programma aangeboden bestaande uit gespreksgroepen, lezingen, weekenden en excursies. Inhoudelijk vindt men in het aanbod vier invalshoeken terug: geloof en wetenschap, geloof en samenleving, geloof en Bijbel en geloof en persoonlijke ontwikkeling.

Op de website http://www.spc-intheworld.com  kan de laatste informatie gevonden worden.

Aanmelden voor deelname aan activiteiten telefonisch of via de e-mail is noodzakelijk.

'In de wereld – SP 3 Studentenpastoraat' wordt gedragen door tal van vrijwillig(st)ers, die actief zijn in werkgroepen en beleidsorganen, in samenwerking met de pastores die vol- of deeltijds actief zijn binnen dit pastoraat.

De eerste en derde zondag is er een engelstalige viering, onder verantwoordelijkheid van de Student Chaplaincy (studentenpastoraat t.b.v. internationale studenten in Wageningen)om 11.00 uur in de in de kerkzaal aan het Duivendaal 7.

Algemeen adres:
'In de wereld – SP 3 Studentenpastoraat'
Duivendaal 7, 6701 AR Wageningen, tel: 482663

Studentenpastores bij 'In de wereld – SP 3 Studentenpastoraat' zijn:
Gerke van Hiele , Arboretumlaan 1a, 6703 BD Wageningen, tel. 0317-422972
e-mail: 

Pastores voor internationale studenten
Josine van der Horst, Kabeljauw 5, 6866 NE Heelsum, Tel: 0317-319721
e-mail: