Het is belangrijk, dat jong en oud zich thuis voelen in onze kerk. De vieringen in onze kerk zijn meestal gericht op volwassenen en spreken kinderen minder aan. Wij willen hen dan ook een eigen plek bieden om op hun niveau met het Woord bezig te zijn. In principe werken we met de Bijbelteksten die op zondag in de kerk gelezen worden.

In de kinderwoorddienst kan van alles gebeuren: vertellen, ervaringen uitwisselen, tekenen, zingen, bidden, knutselen enz. We proberen een vorm te vinden, waarbij wij het samen vieren en de sfeer binnen onze geloofsgemeenschap kunnen overdragen. Een vorm, waarbij kinderen plezier beleven aan hun kerk en zich erbij gaan thuis voelen.

Er is elke zondag kinderwoorddienst, behalve in de zomervakantie, de zondag na kerst en op de zondagen dat er gezinszondag is.

Kinderen zijn welkom vanaf ca. 4 jaar.

Contactpersoon: Mirjam Hack - ten Broeke en Anneke Evenhuis - de Win.
E-mail: