RK Wageningen

Zaterdag, 19 september 2020

Kinderwoorddienst

Het is belangrijk, dat jong en oud zich thuis voelen in onze kerk. De vieringen in onze kerk zijn in de praktijk meestal gericht op volwassenen en spreken kinderen minder aan. Wij willen hen dan ook een eigen plek bieden om op hun niveau met het Woord bezig te zijn. In principe werken we met de Bijbelteksten die op zondag in de kerk gelezen worden.

Daaromheen gebeurt van alles: vertellen, ervaringen uitwisselen, tekenen, zingen, bidden, knutselen enz. We proberen een vorm te vinden, waarbij wij het samen vieren en de sfeer binnen onze geloofsgemeenschap kunnen overdragen. Een vorm, waarbij kinderen plezier beleven aan hun kerk en zich erbij gaan thuis voelen.

Er is elke zondag kinderwoorddienst, behalve in de zomervakantie, de zondag na kerst en op de zondagen dat er gezingszondag is.

Kinderen zijn welkom vanaf ca. 4 jaar bij de jongere groep en vanaf groep 4 van de basisschool bij de oudere kinderen.

Contactpersoon: mevr. Els Biesta-Peters
E-mail: 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2020 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.