RK Wageningen

Zaterdag, 17 november 2018

Meldpunt Vrijwilligerswerk

Bij het Meldpunt is iedereen welkom die zich onbetaald wil inzetten voor mens en samenleving. Ook zij, die juist die inzet van vrijwilligers nodig hebben kunnen bij het Meldpunt terecht.

Het Meldpunt Vrijwilligerswerk wordt gevormd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk en het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt informatie en advies, deskundigheidsbevordering en stimuleert het vrijwilligerswerk in Wageningen. Via een actuele Vacaturebank worden vraag en aanbod van vrijwilligers en organisaties bij elkaar gebracht. Freeflex, een digitale vacaturebank voor afgebakende klussen vormt hiervan een onderdeel. Binnen het project Sociaal Actief worden mensen ondersteund bij het vinden van een passende plek op de onbetaalde arbeidsmarkt. Het project Zebrapad stimuleert de interculturalisatie van het vrijwilligerswerk.

Het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening is een samenwerkingsverband tussen 13 vrijwilligersorganisaties, die allen een aanbod hebben in de vrijwillige hulp- en dienstverlening. Via het centrale telefoonnummer 413088 kan iedereen in Wageningen terecht die gebruik wil maken van dit vrijwillige aaanbod. Bij het Meldpunt wordt samen met de hulpvrager bekeken welke van de betrokken organisaties de hulp het beste kan bieden. De volgende organisaties maken deel uit van het samenwerkingsverband: 't Gilde, Hand- en Spandienst, Humanistische Dienstverlening, Leger des Heils, Protestantse Gemeente, Rode Kruis Zorg en Welzijn, Rooms Katholieke Kerk, Stichting Welzijn Ouderen (SWO), S.O.S. Telefonische Hulpdienst (direct via 0900 0767), Unie van Vrijwilligers (UVV), Vriendendienst Neder-Veluwe, Waag en de Zonnebloem.

Bereikbaar: Stationsstraat 84,tel: 413088,
 
www.vrijwilligwageningen.nl

Copyright © 2018 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.