RK Wageningen

Woensdag, 16 oktober 2019

Overige werkgroepen

Overige werkgroepen

Jaarthema 2015

Het jaarthema is een van de activiteiten van de parochie z.Titus Brandsma.

Het Jaarthema is een spirituele handreiking naar alle parochianen van de z. Titus Brandsmaparochie. Het idee is indertijd in Wageningen ontstaan en langzaam uitgewaaierd over het gehele gebied van de parochie. In onze grote parochie kunnen

wij binnen het jaarthema nu meer realiseren dan op kleine schaal ooit

mogelijk zou zijn geweest. Het jaarthema van het seizoen 2014-2015 en

seizoen 2015-2016 is ‘Tussen de Stilte en het Woord ‘

Elk seizoen wordt rond het thema diverse activiteiten georganiseerd.

Die activiteiten vinden plaats in de verschillende locaties, maar ieder die dat wil

wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.

De werkgroep Jaarthema wordt gevormd door mensen uit diverse geloofsgemeenschappen van de parochie o.l.v. pastor Guido Dieteren.

Op dit moment bestaat die groep uit 8 mensen. Graag zou onze groep nieuwe leden verwelkomen.Creatieve mensen die mee willen denken om steeds weer nieuwe activiteiten te ontwikkelen.Wandelingen en een filmcyclus behoren tot de vaste onderdelen van het jaarthema. Een jaarthema bestrijkt altijd 2 seizoenen.

Bij de opening van elk seizoen is er een jaarthemaboekje met teksten en mijmeringen rondom het gekozen thema. Een boekje dus, speciaal voor u. Ook in uw kerk liggen gedurende het seizoen de boekjes klaar.

Wij nodigen u van harte uit aan één of meer activiteiten mee te

doen, u samen met anderen te verdiepen in vragen rond bijbel, kerk, cultuur,

maatschappij en samenleving. Deze uitnodiging geldt voor iedere parochiaan

van de z.Titus Brandsmaparochie. U vindt steeds de laatste updates rondom

het jaarthema in het parochieblad TitusBreed en op de website www.ztitusb.nl

Voor meer informatie kunt u in Wageningen terecht bij .

 

werkgroep jaarthema

Expositiegroep

In 1995 is in onze parochie een expositiegroep ontstaan. Bij gelegenheid van de 50 ste herdenking van de bevrijding werd de tentoonstelling "Gaat de bevrijding door ?" georganiseerd.

Sinds die tentoonstelling streeft de groep ernaar tenminste eenmaal per jaar gedurende de 40-dagentijd een expositie achterin onze kerk in te richten.

De expositiegroep bestaat uit vier leden en staat onder leiding van de heer H. Voorbij

Contactpersoon: dhr. R. van Eck, Leeuweriksweide 57, tel. 416734

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.