RK Wageningen

Dinsdag, 11 mei 2021

Franciscusweek terugblik vrijdag 9 oktober middag

Coventrygebed  en vredeswake 

Vanmiddag werd het wekelijkse Coventrygebed verrijkt met aanwezigen en geïnteresseerden namens de Franciscusweek. Er moesten zelfs stoelen bijgehaald worden zodat iedereen plaats kon nemen in de kring.

Jan Olimulder leidde het Coventygebed. Cora en Christel hebben voor de Francisucus aanvullingen gezorgd zoals het aansteken van de speciale Franciscuskaars en het voorlezen van een gebed. Ietwat later werd ons gezelschap verrijkt met minderbroeder Franciscaan Roland Putman. Ook Roland sprak mooie woorden met Franciscaanse grondslag over vrede.

Als tweede deel van deze bijeenkomst gingen we naar buiten op het kerkplein. Naar buiten lopend werd het lied “de vrede van de aarde en de hemel” gezongen. 

Buiten werd door Roland, Christel en Cora de vredesvlag gehesen, terwijl alle aanwegen in een kring om de vlaggenstok stonden. Roland heeft daarna het “Gebed voor onze aarde” uitgesproken. (Hieronder staat de tekst van het gebed.)

Na het gebed hebben we een momentje stilte genomen terwijl we hand in hand in de kring stonden.

 

Gebed voor onze aarde

 

Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen. 

Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen. 

O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben. 

Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.    

Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.

Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.

Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede

 

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.