RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Nieuws

Kerktuin

Op 3 mei nam Henk van Vilsteren, om gezondheidsredenen, afscheid, als tuinman van onze Locatie. 28 jaar heeft hij de tuinen voor, achter en naast de kerk met liefde onderhouden. De ene keer alleen en de andere keer was er hulp aanwezig. Daarvoor willen wij hem namens de hele locatie bedanken. Wij zijn op zoek naar enkele tuinmensen. Met meer mensen is het ook gezelliger.

Lees meer...  

Verslag bezoek Godollo juni 2016

Coventry gebed en Laudato Si in Gödöllő

Sinds 1989 onderhoudt de Wageningse kerkelijke Gödöllő werkgroep uitstekende contacten met een gelijkgezinde actieve groep in Gödöllő, Hongarije. Van donderdag 2 juni tot en met maandag 6 juni hebben enkele leden van de Wageningse werkgroep (Dirk Visser, Baptist, Elly Koornneef en Jan Lamens PKN en Henk van Schaik RK), weer een bezoek gebracht aan onze collega’s in Gödöllő. Het doel was met elkaar te praten over de recente milieuencycliek ‘Laudato Si” van Paus Franciscus, en over de introductie van het Coventrygebed in Gödöllő.

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 5 juni 2016

Beste mensen,
 
De overweging de u in de bijlage vindt, zou ik vandaag gehouden hebben in Wageningen
als ik niet bezig was met herstellen van een zware verkoudheid (is gelukkig bijna over)
 
De lezingen vandaag vertellen beide van een weduwe die haar zoon verliest,
er komt een Man Gods langs die haar zoon uit de dood opwekt.

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 1 mei 2016

Beste mensen,
 
Ook deze keer heb ik de lezing uit het lectionarium wat uitgebreid.
Ik had wel het hele hoofdstuk 14 willen behandelen,
zo mooi vind ik het. Maar het is ook moeilijk,
het loopt over de toppen van de mystiek.

Lees meer...  

Boekpresentatie en debat

In de Wageningse bibliotheek vindt op 26 mei de presentatie plaats van het boek Zingeving in het Westen: Traditie, strijdersethos en christendom van Peter Abspoel. De auteur is cultureel antropoloog en filosoof (en tevens voorzitter van de Wageningse locatieraad).

Lees meer...  

St Janstocht zondag 19 juni 2016

Zondag 19 juni kan iedereen weer meelopen met de St Janstocht in Wageningen, vanaf de Grote of St Jans Kerk naar de Westberg. Tijdens de tocht zullen allerlei artiesten van zich laten horen. De tocht, met als motto ‘samen beleven, samen delen’, start op de Markt om 11.30 met koffie en muziek en wordt afgesloten met een gezamenlijke picknick.

Lees meer...  

Aankondiging vrijwilligersbedankavond

Zoals gebruikelijk wil de Locatieraad en de Pastoraatsgroep alle vrijwilligers in de locatie Wageningen van harte bedanken voor de inzet afgelopen jaar.
Dat doen wij op de vrijwilligersbedankavond die dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei.

Lees meer...  

Johanneskoor zoekt een bevlogen dirigent!


Het Johanneskoor in Wageningen zoekt een bevlogen dirigent.

Het Johanneskoor is een oecumenisch georiënteerd koor met een repertoire in de stijl van Huub Oosterhuis. Wij zijn:

Lees meer...  

Een blijmoedige Franciscaan als pastoor in Wageningen

Op 19 maart 2016 overleed in Nijmegen, omringd door zijn medebroeders, familie en vrienden onze oud-pastoor Wim van Luijk, franciscaan.

Hij was 89 jaar geworden. Bij zijn uitvaart en begrafenis waren ook Wageningse parochianen aanwezig.

Lees meer...  

Overweging 3 april 2016

Beste mensen
 
Mijn overweging van deze morgen is geïnspireerd door een boek van  Tomas Malik
(De nacht van de Biechtvader)
Malik is een Tsjechische priester die in het geheim gewijd is tijdens het communistisch bewind.
Hij is ook filosoof en hoogleraar  aan de universiteit van Praag.
Dit boek is onlangs besproken (en aangeprezen) in Trouw

Lees meer...  

Extra biechtgelegenheid voor Pasen 2016

In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015- 20 november 2016 ) heeft Paus Franciscus ook de betekenis van het Sacrament van boete en verzoening (biecht) onder de aandacht gebracht. In dit sacrament toont Gods barmhartigheid zich op heel persoonlijke wijze door de ontmoeting met Gods vergevende liefde.

Lees meer...  

Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt

Mensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak geven mensen de moed op tijdens hun zoektocht naar passende hulp van de diverse voorzieningen.

Lees meer...  

Kinderkamp Beestenbende!

Deze zomer organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinderkamp. Het is van zondag 7 augustus tot en met vrijdag 12 augustus en het belooft weer een ontzettend toffe kampweek te worden. Vanuit het thema ‘Beestenbende’ gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in voorkomen.

Lees meer...  

Overweging 6 maart 2016

Beste mensen,
 
paus Franciscus heeft ons opgeroepen tot barmhartigheid.
Dat dit woord geen woord is uit de zogenaamde zachte sector
bewijst wel het verhaal van de verloren zoon.

Lees meer...  

Wisseling van de wacht Pastoraatsgroep

Na vier jaar enthousiaste inzet heeft Marc Jan Schouten afscheid genomen van de Pastoraatsgroep. Hij is zeer betrokken geweest bij de liturgie in onze kerk en heeft de rijkdom van de verschillende stijlen van vieren zoveel mogelijk gestimuleerd.

Lees meer...  

Uitnodiging Palmpasen

Op zaterdag 19 maart mogen alle kinderen uit onze parochie weer een palmpaasstok komen maken in de verrijzeniszaal naast de kerk.

Ouders helpen de kinderen met het maken van de stok.

Lees meer...  

Coventry gebed vrijdag 4 maart op “Wereldgebedsdag”

Elke vrijdagmiddag om 12.00u wordt in de dagkapel het Coventrygebed voor vrede en verzoening gebeden. Op meer dan 160 plaatsen in de wereld met een oorlogsverleden wordt dat op hetzelfde tijdstip gedaan. Over de achtergrond is meer te vinden op deze website.

Lees meer...  

Brief voor de Veertigdagentijd 2016

Barmhartigheid baant de weg naar een nieuw begin 

Brief voor de Veertigdagentijd 2016

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Lees meer...  

Oecumenische vespers vasten 2016

Oecumenische  vespers  vasten 2016 in Wageningen

Woensdag 19.00 – 19.30 in de ruimte van de expositie “Stilte zoeken” (Joh. De Doper, Bergstraat 17)

Lees meer...  

Overweging 7 februari 2016

Beste mensen, 

Voorlopig is dit de laatste van de ‘gewone, groene zondagen’, waarop we systematisch uit Lucas lezen.
Pas in Juni nemen we de draad weer op
Ook tijdens de veertigdagentijd lezen we uit Lucas, maar niet systematisch.
Na Pasen wordt tot juni het evangelie (hap-snap) uit Johannes genomen. 

Lees meer...  

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.