RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Nieuws

Oecumenische oudjaars viering

Dit jaar zal de oecumenische oudjaarsviering worden verzorgd door parochieel voorganger Piet Muilwijk en Ds. Erica Hoebe. In een avondgebed nemen we de tijd om stil te staan en stil te worden. In die stilte maken we ruimte voor God, voor de ander, voor onszelf, komen we op adem. Het is in de drukke tijd van feestdagen een rustpunt, een moment om achterom te kijken en vooruit te blikken. Om te danken en te bidden. Stil te zijn en te zingen…
De viering begint om 19:00 en zal plaatsvinden op zondag 31 december in de RK kerk “Johannes de Doper” te Wageningen ( adres: Bergstraat 17).

Communie 2017- 2018

Op dinsdagavond 12 december is er een informatieavond over de eerste Communie.
Op deze avond krijgt U informatie over het project, de bijeenkomsten enz.
Ook is er gelegenheid op deze avond uw kind op te geven.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

Annie Keukens, coördinator werkgroep eerste communie.
Telefoon 0317- 416733.
Mail: .

Foto's parochiedag 2017!

De foto's van de parochiedag 2017 zijn hier te vinden:

Parochiedag 2017

Foto's Johannesfeest 2017

De foto's van het Johannesfeest 2017 zijn hier te vinden:

Klik hier

Afscheid pater Koenen 24 september

Onlangs heeft pater Hans Koenen s.j. in Bennekom zijn 55-jarig priesterjubileum gevierd. Bij deze viering gaf hij ook te kennen dat hij om gezondheidsredenen, met name zijn verminderd gezichtsvermogen, stopt met zijn assistentie in onze parochie.

Pater Koenen was van 1994 tot 2004, toen hij 75 werd, pastoor van de Wageningse parochie. Daarna bleef hij tot deze zomer maandelijks voorgaan in Bennekom en Wageningen. Zijn voorgaan en zijn preken werden zeer gewaardeerd.

Lees meer...  

Parochiedag 2017!

Op zondag 10 september bent u allen van harte uitgenodigd de jaarlijkse parochiedag. Het programma begint om 10.00 uur met een Nederlands-Engelstalige viering. Na de viering is er feest op het plein, met allerlei activiteiten en presentaties, georganiseerd door diverse groepen die in onze geloofsgemeenschap actief zijn. Natuurlijk worden er ook weer hapjes en drankjes geserveerd, afkomstig uit verschillende landen. Wie zelf een gerecht wil meenemen, al of niet uit eigen land, kan dat vóór de viering afgeven in het parochiecentrum. Er is om 12:30 uur geen Internationale Viering. On September 10th there is no mass at 12:30h.

Lees meer...  

In en om de St. Johannes de Doper

Hierbij enkele berichten over onderhoudswerkzaamheden van onze kerk.

Op 21 juni werd begonnen aan de restauratie van de buitenmuren aan de westzijde van de kerk (de kant van de binnenstad). Ruim 70 jaar geleden werd door beschietingen vanaf Grebbeberg de muren getroffen door granaatinslagen. Hierdoor werden stukken steen van de muren vernield. Na jaren van verwering, vocht en kou ontstonden in het voegwerk onkruid en kleine plantjes waardoor het voegwerk en stenen los liet. Ook het grote roos venster,...

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 9 juli 2017

Beste mensen, 

Het evangelie van deze zondag sluit hoofdstuk 11 af en geeft daar De visie van Jezus op.
In dit hoofdstuk heeft Jezus ontdekt dat hij het nooit zal malen in zijn leven en tot Messias uitgeroepen zal worden door dit volk van Galilea.
Deze constatering geeft een dramatisch kleur aan het evangelie van vandaag dat bepaalt ook de inhoud van de overweging

Een goede zondag en
vriendelijke groet, 

Hans

Zaterdag 24 juni 2017 feest van Johannes de Doper

Iedereen is van harte welkom om op zaterdag 24 juni het feest van Johannes de Doper, de patroonheilige van onze kerk, mee te komen vieren ! Dat kan op verschillende manieren:  

Lees meer...  

Bedankavond vrijwilligers juni 2017

Beste vrijwilliger,  

We staan er niet altijd bij stil maar om een geloofsgemeenschap als de onze draaiende te houden, is het heel belangrijk dat er vrijwilligers zijn. Sterker nog, de meeste werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dit zijn niet alleen werkzaamheden op de voorgrond maar ook werkzaamheden die minder zichtbaar zijn voor de gemeenschap. 

De locatieraad en de pastoraatsgroep waardeert deze inzet en toewijding van de vrijwilligers zeer, en wij willen u daarvoor graag bedanken tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbedankavond. 

Lees meer...  

Vooraankondiging: Zaterdag 24 juni 2017 feest van Johannes de Doper

Johannes de Doper, de patroonheilige van onze kerk, werd geboren op 24 juni, zes maanden voor de geboorte van Jezus. Johannes sprong op in de buik van zijn moeder Elisabeth toen Maria, haar nicht, net in verwachting van Jezus, haar bezocht. Johannes doopte Jezus in de Jordaan. “Ik ga voor de Heer uit om zijn weg te banen” zo zei Johannes over zijn positie ten opzichte van Jezus. 

Zo is er veel te vertellen over Johannes de Doper. Reden genoeg om hem en onze kerk, die naar hem vernoemd is, in het licht te zetten ! 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 7 mei 2017

Beste mensen, 

Afgelopen week hebben we de desastreuze gevolgen herdacht die het gevolg waren van verkeerde keuzes van leiders in Duitsland.
Het evangelie van vandaag legt ons de vraag voor:
hoe kom jij tot een goede keuze van politieke en religieuze leiders in je leven?
Wat zijn daarbij jouw criteria? 

De overweging van deze zondag wijd ik aan dit (hoogst democratisch) thema,
met verwondering en verbazing, dat het evangelie van Johannes daar blijkbaar over spreekt! 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 23 april 2017

Beste mensen,

Deze zondag kent vele namen:
- B beloken Pasen. D.w.z. het sluiten van de Paasweek
- Thomas zondag. wegens het evangelie. Vooral zo genoemd in de oosterse kerk
- Zondag van barmhartigheid. Johannes Paulus stelde dit als feestdag in. 

Het evangelie is zeer rijk aan thematieken, teveel om alle te behandelen in één preek.
slechts enkele komen aan de orde in deze overweging

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 16 april 2017 1ste paasdag

Beste mensen, 

Hierbij mijn paasoverweging. De Engel des Heren is in het Oude Testament JHWH zelf.
Vaak worden beide termen in hetzelfde verhaal door elkaar gebruik.
In het Nieuwe Testament is die betekenis wat afgezwakt en spreekt men van een engel des Heren.

Ik gebruik die term hier in de Oudtestamentische betekenis: hij die de graven opent!
Even later zeg ik, dat hij ook op Jezus lijkt, zoals Jezus was op de berg Thabor.
Dat geef te denken en te mediteren. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 2 april 2017

Beste mensen, 

Voor de evangelielezing heb ik deze keer de korte versie gekozen, (die is ook al lang!).
Voor de eerste lezing heb ik echter de gehele tekst gelezen (Ezechiël 37:1-14),
een prachtige tekst, een parabel. 

Omdat hier een parabel gekozen is om ons toe te leiden naar het evangelie,
meen ik dat deze keuze het ons toestaat ook het evangelie te lezen
als een parabel over ons eigen gebroken bestaan. 

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 19 maart 2017

Beste mensen, 

Volgens Raymond Brown S.S.S. bestond de kerk van Johannes  voornamelijk uit drie groepen mensen,
en aan ieder van hen  wijdt hij één karakteristiek hoofdstuk: 

  1. Griekssprekende joden     hoofdstuk 2     De verwoesting van de tempel (zij hechtten niet zo veel belang aan de tempel)
  2. Orthodoxe joden              hoofdstuk 3     Nicodemus
  3. Samaritanen                    hoofdstuk 4     De Samaritaanse vrouw bij de put

Lees meer...  

Palmpasen, de goede week en eerste communie 2017

Op zaterdagmorgen 8 april van 10:30 tot 12:00 gaan we weer palmpaasstokken maken.
Dit is voor alle kinderen uit onze parochie.
Voor een stok, broodhaantje, versiering, wordt gezorgd, het lekkers aan de stok mogen jullie kinderen zelf meenemen.
Tip voor het aanrijgen van het lekkers: gebruik liever geen veterdrop dat breekt snel af en dan ligt het lekkers op de grond.
Het palmpaasstokken maken zal plaatsvinden in de verrijzeniszaal naast de kerk.

Lees meer...  

Vastenexpositie 2017

Wat raakt, verbindt 

In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd. Dit jaar sluiten we aan bij het Jaarthema ‘Wat raakt, verbindt’, in de hoop ook parochianen uit andere locaties en belangstellenden van buiten de parochie te interesseren. De leden van de expositiegroep hebben Willem van den Heuvel (www.heuvelkunst.nl) uitgenodigd om te exposeren. Naast zijn loopbaan als architect is hij gaan schilderen in diverse stijlen. Hij vindt zijn inspiratie in dagelijkse dingen die hij ziet in het leven van anderen, die hij leest of zelf meemaakt.

Lees meer...  

Donderdag 23 februari 20:00: Waar blijft de kerk?

Donderdag 23 februari 20:00 uur Bevrijdingskerk Wageningen (van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg 18)

"Waar blijft de kerk?" Met Erik (Prof. Dr. E.P.N.M.) Borgman, Hoogleraar publieke theologie Tilburg

De Commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse gemeente te Wageningen organiseert onderstaande avond.
Wellicht ook voor katholieke deelnemers een interessante avond!

Lees meer...  

Overweging pater Koenen 19 februari 2017

Beste mensen, 

Voor vandaag heb ik de eerste lezing flink uitgebreid en bovendien die tekst in de bijlage opgenomen, omdat het een prachtige, andere versie is van de Tien Geboden/Woorden. 

n.a.v. de tekst uit de Bergrede gaat de overweging over de geboden. Met de rabbijnen pleit ik voor het feit dat de geboden in iedere generatie om een nieuwe bezininning en uitleg vragen omdat er steeds nieuwe vragen opduiken naarmate de maatschappij zich ontwikkelt. 

Lees meer...  

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.