RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Nieuws

Vastenexpositie 2016

Vastenexpositie 2016 in R.K. Johannes de Doperkerk, Wageningen 

Op zaterdag 13 februari  om 14.00 uur wordt de expositie “Stilte zoeken” van Hannelieke van de Beek geopend in de R.K. Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17, Wageningen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de opening van deze expositie. Al vele jaren organiseert de Expositiegroep van de R.K. Johannes de Doperkerk een kunstexpositie ter inspiratie op weg naar Pasen. 

Lees meer...  

Nieuwjaarsboodschap 2016 van de paus

De nieuwjaarsboodschap is hier te lezen: Nieuwjaarswens 2016

Stel een kamer ter beschikking

Het asielbeleid van de Nederlandse overheid is niet sluitend. Dit betekent dat er altijd mensen zullen zijn die geen gebruik kunnen maken van de door de overheid georganiseerde opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wel de uitkomst van hun bezwaarprocedure of hoger beroep in Nederland mogen afwachten, maar in de tussentijd geen recht hebben op opvang.

Lees meer...  

10 regels om gelukkig te zijn

10 regels om gelukkig te zijn: Toespraak

KerkNet Wageningen

Raad van Kerken gaat op in KerkNet Wageningen

Op 1 januari 2016 is het nieuwe KerkNet Wageningen gestart. Op deze datum ging de Wageningse Raad van Kerken op in dit informele platform waarin 12 christelijke kerken en geloofsgemeenschappen contacten onderhouden sinds 2011. De Raad van Kerken Wageningen met zijn 4 lidkerken kende een geschiedenis van meer dan 45 jaar van samenwerking in vieren, leren en dienen en heeft zo aan de basis gestaan van KerkNet.

Lees meer...  

Eenheid van de Christenen

Programma Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen in Wageningen 17 – 24 januari 2016 

Zondagmorgen 17 januari 10.00 uur
Interkerkelijke viering – Grote Kerk, Markt
Erica Hoebe, Menno Helmus, ds. Karel Smouter.

Lees meer...  

Kindje wiegen

Op 26 december, tweede kerstdag,  is er voor kinderen tot ongeveer zeven jaar “Kindje wiegen”. Het begint om 14.00 uur en zal ongeveer een half uur duren.

We vertellen het kerstverhaal bij de kerststal, waar alle kinderen een kaarsje mogen opsteken. Ook zingen we kerstliedjes, om er zo een echt vrolijk samenzijn van te maken.  Natuurlijk zijn ook alle  familieleden, vrienden, kennissen en buren van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer...  

Op weg naar Kerst

Adventsverhaal voor kinderen en inzamelingsactie voor vluchtelingen.

In  het weekend van 19 en 20 december is de kerk, tijdens de kerstmarkt in Wageningen, open voor (winkelend) publiek. Op zaterdag 19 december is de kerk open van 12.00 – 17.00 uur, en op zondag 20 december van 14.00 – 17.00 uur. Om ook op een andere manier toe te leven naar Kerstmis bieden we iedereen  de gelegenheid om binnen te komen, rond te kijken, de stal te bekijken en een kaars op te steken.

Lees meer...  

Schoonmaak dag kerk

Op zaterdag 14 november was het weer een drukte van belang in onze kerk. De “2 keer per jaar groep” was (weer) present om schoonmaakwerkzaamheden te doen in de kerk en de Verrijzeniszaal. Ook de beide sacristieën en de sacristie van waaruit de bloemengroep werkt werden flink onderhanden genomen.  Zo’n 20 personen waren er deze keer, waaronder twee kinderen én een tiener. FOTO'S -->

Lees meer...  

Kerstviering jong en oud!

Donderdagavond 24 december om 19:00 willen we graag met jullie het kerstfeest vieren in een viering voor jong en oud. Het is een kerstviering met parochiële voorgangers met medewerking van het Johanneskoor en hopelijk veel kinderen. Iedereen is van harte welkom. Om het kerstverhaal wat aan te kleden vinden wij het leuk als je als engel of herder verkleed komt. Verder mag je een cadeautje meenemen.

Lees meer...  

Communieproject 2016 Wageningen

Beste ouders / verzorgers, 

De viering van de Eerste Communie is voor uw kind een nieuwe stap binnen de geloofsgemeenschap. Bij de doop maakte u de eerste stap in deze richting.
Voor de geloofsopvoeding van uw kind is uw eigen geloven ook belangrijk.
Hoe gaat u bijvoorbeeld om met kleine en grote levensvragen?

Lees meer...  

Gezinszondagen 2015/2016

Vorig jaar zijn we begonnen met het verzorgen van gezinszondagen in de kerk van Wageningen. Het was natuurlijk spannend of het zou lopen en of er wel genoeg kinderen en begeleiders zouden zijn om te kunnen splitsen in drie leeftijdsgroepen. En wat blijkt: er komen gemiddeld zo’n 30 kinderen naar de gezinszondag en we kunnen zelfs uitbreiden naar een vierde leeftijdsgroep voor de jongeren (brugklas en hoger). Wat een onverwacht succes! 

Lees meer...  

Gelderse bedevaart ter ere van O.L.V. van Renkum, 18 oktober 2015

Op zondagmiddag 18 oktober 2015 vindt in de RK bedevaartskerk te Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland. Parochianen van Gelderland worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze van oudsher traditionele bedevaart.

Lees meer...  

Byzantijns Mannenkoor zingt weer in Wageningen

Het begint al bijna een traditie te worden dat eenmaal per jaar het Noordhollands Byzantijns Mannenkoor in Wageningen komt zingen.
Op zondag 11 oktober zullen zij de eucharistieviering met Byzantijnse gezangen ondersteunen.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn en naar deze bijzondere gezangen te komen luisteren.
 
De viering vindt plaats op zondag 11 oktober om 10:00 uur in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17 in Wageningen.            

4 oktober start Franciscusweek

In Wageningen vanaf 4 oktober de Franciscusweek

Rondom de feestdag van Franciscus van Assisi organiseert de Johannes de Doperkerk, één van de geloofsgemeenschappen van de Titus Brandsmaparochie, begin oktober de Franciscusweek. Een week lang uiteenlopende activiteiten die de Franciscaanse spiritualiteit belichten. Haar kernwaarden zijn eenvoudig, betrokken, kwetsbaar, vredelievend. De spiritualiteit van Franciscus van Assisi biedt handvatten voor een leven in verbinding met jezelf, de anderen, met de natuur en de Ander. Iedereen is van harte welkom!

Lees meer...  

Parochiedag 20 september 2015

Op 20 september vieren we weer de jaarlijkse Parochiedag locatie Wageningen.
We vieren met elkaar de start van het nieuwe seizoen, en verwelkomen nietwe studenten. Op deze dag is er (anders dan gewoonlijk) één eucharistieviering,
in verschillende talen. De Nederlandse en internationale gemeenschap vieren samen de eucharistie. Zoals gebruikelijk is er een gelegenheidskoor waarin leden van alle koren
meezingen.

Lees meer...  

Voedselbank Neder Veluwe

Voedselbank Neder Veluwe.

Ook in Wageningen is er helaas een grote vraag naar voedselpakketten door mensen die door omstandigheden onvoldoende geld hebben om zelf of voor hun gezin een maaltijd kunnen kopen. De voedselbank is dan ook een prachtige instelling om deze mensen te helpen waar zij kunnen, maar de voorraad slinkt snel en daarom vragen zij ook hulp aan de samenleving...

Lees meer...  

Walk of Peace

Walk of Peace van Schilderswijk tot Vredespaleis

In het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede wordt een vredeswandeling georganiseerd door de stad van recht en vrede Den Haag op zondag 20 september – in de Vredesweek. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede.

Lees meer...  

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.