RK Wageningen

Dinsdag, 11 mei 2021

Afscheid pater Koenen 24 september

Onlangs heeft pater Hans Koenen s.j. in Bennekom zijn 55-jarig priesterjubileum gevierd. Bij deze viering gaf hij ook te kennen dat hij om gezondheidsredenen, met name zijn verminderd gezichtsvermogen, stopt met zijn assistentie in onze parochie.

Pater Koenen was van 1994 tot 2004, toen hij 75 werd, pastoor van de Wageningse parochie. Daarna bleef hij tot deze zomer maandelijks voorgaan in Bennekom en Wageningen. Zijn voorgaan en zijn preken werden zeer gewaardeerd.

Als pastoraal team en bestuur zijn wij pater Koenen dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Wij willen zijn vertrek dan ook niet ongemerkt voorbij laten. Op zondag 24 september zal pater Koenen daarom aanwezig zijn in de eucharistieviering om 10.00 uur in Wageningen waarin pastoor Henri ten Have zal voorgaan. Aansluitend is er gelegenheid om pater Koenen te begroeten en te bedanken.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.