RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Overweging pater Koenen 2 april 2017

Beste mensen, 

Voor de evangelielezing heb ik deze keer de korte versie gekozen, (die is ook al lang!).
Voor de eerste lezing heb ik echter de gehele tekst gelezen (Ezechiël 37:1-14),
een prachtige tekst, een parabel. 

Omdat hier een parabel gekozen is om ons toe te leiden naar het evangelie,
meen ik dat deze keuze het ons toestaat ook het evangelie te lezen
als een parabel over ons eigen gebroken bestaan. 

Dat neemt niet weg dat het evangelie óók een onderstreping biedt
aam het geloofsartikel: de opstanding uit de doden,
bovendien is het evangelie een poort naar het paasfeest. 

In het evangelie van Johannes functioneert de opwekking van Lazarus
als de laatste druppel die de tegenstanders van Jezus doet besluiten hem te doden. 

Goede voorbereiding op de lijdensweek
en het Hoogfeest van Pasen 

Hans

5de zondag van de vasten Jaar A 2017

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.