RK Wageningen

Donderdag, 17 oktober 2019

Overweging pater Koenen 19 februari 2017

Beste mensen, 

Voor vandaag heb ik de eerste lezing flink uitgebreid en bovendien die tekst in de bijlage opgenomen, omdat het een prachtige, andere versie is van de Tien Geboden/Woorden. 

n.a.v. de tekst uit de Bergrede gaat de overweging over de geboden. Met de rabbijnen pleit ik voor het feit dat de geboden in iedere generatie om een nieuwe bezininning en uitleg vragen omdat er steeds nieuwe vragen opduiken naarmate de maatschappij zich ontwikkelt. 

Bovendien zijn de geboden uitingen van spiritualiteit
Samenvattend zou je kunnen zeggen: 

de geboden:
- creëren een veilige maatschappij                                                zij zijn dus nuttig
- zij bevorderen de humaniteit van onze samenleving                     zij zijn humaan, menselijk
- het onderhouden ervan is een uiting van liefde voor de Eeuwige    zij maken ons leven dus religieus 

Bij het lezen van de overweging, raad ik je aan de tekst van Leviticus erbij te nemen 

Een mooie en fijne zondag
en hartelijke groet, 

Hans

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.