RK Wageningen

Donderdag, 17 oktober 2019

Penningmeester Gezocht!

De locatieraad Wageningen is op zoek naar een enthousiaste mede- parochiaan die bekend is met de inhoudelijke werkzaamheden van een penningmeester maar zeker ook bestuurlijke kwaliteiten in huis heeft!

Deze functie betekent tevens dat u lid van de Locatieraad Wageningen wordt en door het parochiebestuur officieel wordt aangesteld.

De locatieraad komt ongeveer 7x per jaar (meestal op maandagavond) bijeen om te vergaderen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze functie of meer informatie willen, neem dan contact op met de voorzitter van de locatieraad; Peter Abspoel: of de secretaris; Jeroen van Rijn:

 

Wij hopen u op zeer korte termijn als nieuwe penningmeester/locatieraadslid te mogen verwelkomen in onze locatieraad!

 

Namens de locatieraad,

Liesbeth van der Werf

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.