RK Wageningen

Woensdag, 16 oktober 2019

Overweging pater Koenen 6 november 2016

Beste mensen
 
Omdat misschien sommigen van u niet beschikken over de eerste lezing
voeg ik die maar toe  aan de overweging.
Hij ligt m.i. ten grondslag aan het verhaal dat de Sadduceeën opdissen
om hun ongeloof te staven. Sommige zinnen uit het verhaal vinden we letterlijk terug in het evangelie:
o.a. dat het om zeven broers gaat, en de laatste zin ‘ten slotte stierf de moeder/ de vrouw’.
 
Maar vooral is duidelijk dat het geloof in de opstanding
sterk samenhangt met de tijden van vervolging, en de dood van een geloofsgetuige,
die in dit leven niet ervaart, dat God het goede loont en het kwade straft.
Hij sterft immers vaak jong, ( zoal in het verhaal) terwijl de zondaar – die het niet zo nauw neemt
er soms lang en vrolijk op los leeft.
 
 
Vriendelijke groet
en een goede zondag
 
 
Hans
Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.