RK Wageningen

Donderdag, 22 augustus 2019

Aan ouders van kinderen van 7 jaar

Beste ouders / verzorgers, 

U staat ingeschreven bij de parochie van de Johannes de Doperkerk en (één van) uw kind(eren) wordt acht jaar tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017
Wij nodigen u daarom uit samen met uw kind mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Communie.

De viering van de Eerste Communie is voor uw kind een nieuwe stap binnen de geloofsgemeenschap. Bij de doop maakte u de eerste stap in deze richting.
Voor de geloofsopvoeding van uw kind is uw eigen geloven ook belangrijk.
Hoe gaat u bijvoorbeeld om met kleine en grote levensvragen? 
De werkgroep Eerste Communie wil daar graag samen met u en uw kind aan werken.

Op dinsdag 6 december 2016 organiseert de werkgroep een informatieavond voor ouders van 20.00 tot 21.30 uur in de Verrijzeniszaal van het parochiecentrum aan de Bergstraat. 

U krijgt informatie over het project waarmee gewerkt wordt, de bijeenkomsten met de kinderen en andere praktische zaken. De avond is ook bedoeld om kennis te maken met elkaar, als ouders onderling en met de leden van de werkgroep.
Na afloop kunt u besluiten of u uw kind laat meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. 

Bent u verhinderd om op de informatieavond te komen en u wilt uw kind wel laten deelnemen?
Neem dan contact op met Annie Keukens, coördinator van de werkgroep. 

Met vriendelijke groet

 

Namens de voorbereidingsgroep Eerste Communie 

Annie Keukens,
Tel: 0317-416733                               
E-mailadres:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergstraat 17 6701 AB Wageningen Tel. 0317-413816 E-mail

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.