RK Wageningen

Donderdag, 22 augustus 2019

Overweging pater Koenen 2 oktober 2016

Beste mensen, 

Tot voor kort dachten we dat twijfel in geloofszaken geen pas gaf,
ja zelfs zonde was. De laatste tijd zijn we daar anders over gaan denken:
twijfel is een tweelingbroer van geloven.

Wie zich daar intensief mee bezig heeft gehouden is o.a. Thomas Halik,
een Tsjechische filosoof die onder het communisme in het geheim priester is gewijd.
Hij is op het ogenblik in Nederland populair met zijn twee boeken: 

    ‘Geduld met God’ en
    ‘De nacht van de biechtvader’ (Dit boek is geen eenvoudige lectuur!) 

Het evangelie (‘Heer vermeerder mijn geloof’) wordt ingeleid
door de wat onbekende kleine profeet met de grappige naam: Habakuk 

Luther heeft – in navolging van Paulus – Habakuk beroemd gemaakt wegens diens uitspraak
‘de rechtvaardige zal leven door het geloof (alleen)’. 

De overweging gaat vanmorgen vooral over:
Mag ons geloof ook periodes kennen van twijfel?

 

een fijne en goede zondag  

Hans

Overweging

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.