RK Wageningen

Zondag, 21 juli 2019

Overweging pater Koenen 7 augustus 2016

Beste mensen, 

Als eerste lezing heb ik vandaag gekozen voor de lezing uit de Brief aan de Hebreeën ( is in het lectionarium de 2de lezing). Die brief is meen ik, tamelijk onbekend bij de meeste kerkgangers, maar dit hoofdstuk er uit is in mijn opvatting hoogst actueel in onze huidige situatie, waarin terrorisme  en angst daarvoor een grote rol spelen. 

‘Steunen op de belofte’ is daarom het thema van de preek, of negatief geformuleerd: ‘het overwinnen van  de angst’. 

Zie maar of het jou ook aanspreekt zoals het mij doet! 

een mooie zonnige zondag
en vriendelijke groet, 

Hans

19de zondag door het jaar C 2016

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.