RK Wageningen

Zondag, 21 juli 2019

Overweging pater Koenen 3 juli 2016

Beste mensen, 

Tijdens deze zondagsviering sluiten we katechetisch jaar in Wageningen af. Kinderen en teenagers hebben een jaar lang maandelijks op zondag katechese gekregen samen met hun ouders. In september wordt deze cursus weer voortgezet.

De viering en vooral de overweging wordt door deze sluiting gekleurd. Heel toevallig boden de beide lezingen in ruime maten m.i. openingen om het katechetisch proces aan de orde te stellen. 

Ik stel drie aandachtspunten voor: 

  1. a) de belofte van de grote oogst;
  2. b) religie als opdracht tot ethisch handelen;
  3. c) het godsbeeld uit de Jesajalezing

Het is misschien een wat langere preek geworden, dan gewoonlijk

Het zij zo. 

Een goede zondag
en vriendelijke groet 

Hans

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.