RK Wageningen

Vrijdag, 22 maart 2019

Verslag bezoek Godollo juni 2016

Coventry gebed en Laudato Si in Gödöllő

Sinds 1989 onderhoudt de Wageningse kerkelijke Gödöllő werkgroep uitstekende contacten met een gelijkgezinde actieve groep in Gödöllő, Hongarije. Van donderdag 2 juni tot en met maandag 6 juni hebben enkele leden van de Wageningse werkgroep (Dirk Visser, Baptist, Elly Koornneef en Jan Lamens PKN en Henk van Schaik RK), weer een bezoek gebracht aan onze collega’s in Gödöllő. Het doel was met elkaar te praten over de recente milieuencycliek ‘Laudato Si” van Paus Franciscus, en over de introductie van het Coventrygebed in Gödöllő.

 

Laudato Si

De encycliek, ofwel brief van de Paus, ‘Laudato Si’ is een pleidooi om aan de uitsluiting in onze wereld van de zorg voor de Schepping en voor onze Naaste een halt toe te roepen. De encycliek is geschreven in eenvoudige taal en voor allen, ongeacht geloof, inkomen, politiek. In Nederland heeft de encycliek zowel in de landelijke pers, in de politiek als op lokaal niveau veel waardering gekregen. Tijdens zijn openingstoespraak op de landelijke inspiratiedag over Laudato Si op 23 april j.l. in Bennekom, prees Herman Wijffels de encycliek als “het meest diepgaande en samenhangende document over de situatie in de wereld dat nu voorhanden is” (zie www.laudato-si.nl) . De deelnemers aan deze inspiratiedag hebben een petitie aangenomen gericht aan onze politici en andere leiders. U kunt deze petitie ondertekenen zie www.laudato-si.nl.

Op 1 september wordt, tijdens een interkerkelijke bijeenkomst in Doorn, de petitie aangeboden aan Kardinaal Turkson, President van de Council for Justice and Peace in het Vatikaan, de Council die Laudato Si heeft voorbereid.

Nemes Gábor István, leider van de Green Circle in Budapest, een interkerkelijke milieuorganisatie, informeerde ons dat op initiatief van President János Áder de encycliek is gepresenteerd en besproken in een bijeenkomst voor de parlementsleden en genodigden in het Hongaarse Parlement. Hij informeerde ons ook dat Kardinaal Turkson recent op bezoek is geweest in Hongarije en o.a. met GreenCircle kennis heeft gemaakt. Wij hebben afgesproken de petitie te vertalen in het Hongaars. Green Circle zal de petitie ter tekening op haar website plaatsen. Op 1 september zal Kardinaal Turkson met de petitie ook de handtekeningen ontvangen van zowel Nederlandse als Hongaarse ondertekenaars.

Coventry prayer

Tijdens eerdere bezoeken van onze collega’s uit Gödöllő aan Wageningen hebben we enkele malen deelgenomen aan het Coventrygebed dat iedere week wordt gehouden op vrijdag om 12 uur in de kapel van de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat in Wageningen.

Geleidelijk aan ontstond het idee dit gebed om VREDE en VERZOENING ook in Gödöllő te introduceren. Sinds het bezoek in september 2015 van onze collega’s uit Gödöllő hebben we hen geïnformeerd over de organisatie en de liturgie in Wageningen, en over de wereldwijde, internationale organisatie van de Community of the Cross of Nails. Via de mails vernamen we dat er wel belangstelling was, maar dat een enthousiasmerend ‘zetje’ vanuit Wageningen op prijs werd gesteld.

Met exemplaren van de liturgie, kennis over de organisatie en een mooie ingelijste kopie van het ‘Cross of Nails’ zijn we naar Gödöllő gereisd. In de zondagochtendviering in de historische Reformatorische kerk op de markt in Gödöllő opende dominee Tamás met de mededeling dat het Coventrygebed zal worden gestart in de Reformatorische kerk in Gödöllő. Het besluit was dus al genomen. Een zeer aangename mededeling. Na de viering hebben we de kopie van het Çross of Nails” overhandigd aan Ds Tamás Balogh. De foto is in de kerk geplaatst, waarbij ook de burgemeester , Dr. György Gémesi , aanwezig was, die het initiatief verwelkomde. In de middagviering van de Baptisten hebben we uitgebreid de Baptistengemeente mogen informeren over de prachtige uitkomsten van ons bezoek. En, we hebben vernomen dat het Coventrygebed op 24 juni voor het eerst in Gödöllő worden gebeden.

Met deze twee inspirerende resultaten zijn we met een dankbaar hart teruggereisd.

 

Begin oktober komt er weer een uitgebreide delegatie vanuit Gödöllő naar Wageningen. Tot die tijd zullen we ruim gelegenheid hebben ons op dit bezoek voor te bereiden en volgende stappen in deze zinvolle uitwisseling te zetten. Mocht u geïnteresseerd zijn om een steentje bij te dragen, dan bent u welkom om aan te sluiten. U kunt zich aanmelden bij Henk van Schaik, .

Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.