RK Wageningen

Woensdag, 20 februari 2019

Overweging pater Koenen 5 juni 2016

Beste mensen,
 
De overweging de u in de bijlage vindt, zou ik vandaag gehouden hebben in Wageningen
als ik niet bezig was met herstellen van een zware verkoudheid (is gelukkig bijna over)
 
De lezingen vandaag vertellen beide van een weduwe die haar zoon verliest,
er komt een Man Gods langs die haar zoon uit de dood opwekt.
In onze beleving van die verhalen ligt vaak de nadruk op die dodenopwekking
(zo noemen we het verhaal uit het N.T. dan ook: opwekking van de jongeling uit Naim)
Wie die tweeverhalen nauwkeuriger leest, ontdekt dat de moeder de centrale figuur is.
De profeet wordt bewogen als hij háár ziet.
 
Voor veel mensen is de vraag niet zozeer: is er leven na de dood?
Zij worstelen met de vraag: is er voor mij nog echt leven hier op aarde mogelijk
nu mijn kind, partner gestorven is?
met die vraag bezig zijn in een proces van rouwverwerking is steun van vrienden, familie,
meestal onontbeerlijk.
 
Zo lees ik die twee verhalen vandaag als een oproep tot nabijheid.
Voorwaar geen geringe opgave, waarin we niet zelden tekortschieten.
 
Zie maar of jouw ervaringen hiermee overeenstemmen.
 
een Goede en zomerse zondag
 
Hans
 
Copyright © 2019 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.