Samen met de andere MOV-groepen van onze parochie zetten we ons ook dit jaar weer in voor de Vastenactie. We hebben geen Eigen Doelenproject maar we volgen het thema van de landelijke Vastenactie: Mensen Onderweg. Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die zich richten op kwetsbare groepen ontheemden in het westen van Zuid-Soedan. 1500 deelnemers – overwegend vrouwen (vaak weduwen) en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen.

  

Onze bijdrage kan het verschil maken voor deze vrouwen, zodat zij goed voor hun familie kunnen zorgen.

Achter in de kerk staat een informatiebord en liggen folders. U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken via de QR-code

qr code vastenactie

of naar: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Ook kunt u de vastenenvelop gebruiken die achter in de kerk ligt.
Deze kunt u gevuld met contant geld of het machtigingsformulier in de zuil doen die naast het informatiebord staat.

Dank u wel voor uw vrijgevigheid.Namens de werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

Marja Ogink