Een ja tegen Christus is een ja tegen het leven. Want zoals Hij het zelf gezegd heeft "Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed" (Joh. 10,10). Met vreugde en grote dankbaarheid kijk ik terug op de priesterwijding die ik 18 juni heb mogen ontvangen alsook op mijn eerste missen in Hengelo en Wageningen. Hartelijk dank voor uw gebed, de vele felicitaties en goede wensen, uw aanwezigheid en/of andere vormen van inzet en betrokkenheid.