Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen

De Parochie Zalige Titus Brandsma is per 1 september 2022 op zoek naar een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor Laudate Dominum. Het koor heeft Latijnse missen (Haydn tot heden) en motetten als repertoire.

Laudate Dominum repeteert elke woensdagavond vanaf 20.00 – tot 22.00 uur in de Johannes de Doper kerk te Wageningen. De frequentie van vieringen en repetities bedraagt ongeveer een keer per twee weken. Uitbreiding tot begeleiding van het parochieel uitvaartkoor en andere vieringen binnen de parochie behoort tot de mogelijkheden. Honorering conform de richtlijnen van het bisdom.

De sollicitatieprocedure is gepland van eind april tot begin juni en kan bestaan uit gesprek en eventuele proefrepetitie en viering.

Reacties naar:

Verdere informatie bij Ronald de Haan, dirigent Laudate: 06-30254852